• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Konferencja 20-lecie NPN

Dnia 25 sierpnia 2016 r. odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Narwiańskiego Parku Narodowego. Była to okazja do spotkań, podsumowań i wspomnień. Konferencji pt. „Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda człowiek” przewodniczył dr hab. Piotr Banaszuk - Przewodniczący Rady Naukowej Narwiańskiego PN.

 Konferencję otworzył dyrektor Parku mgr inż. Ryszard Modzelewski. Przywitał zebranych gości, wśród których byli: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, dyrektorzy i przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych, posłowie ziemi podlaskiej, przedstawiciele administracji samorządowej, reprezentanci wielu instytucji: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz sąsiadujących nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele środowiska naukowego: członkowie Rady Naukowej Parku, , przedstawiciele, organizacji pozarządowych, Komendy Powiatowej PSP oraz Policji.

Kiedy przywitania dobiegły końca głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Wojciech Hurkała, który najpierw odczytał list gratulacyjny od ministra prof. dr hab. Jana Szyszki, a następnie w imieniu ministra wręczył Odznaczenia za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie odznaczenie otrzymali: Jerzy Kostrzewski (zastępca dyrektora parku), Agnieszka Szlaga (główna księgowa), Iwona Laskowska (główny specjalista do spraw ochrony przyrody), Marzenna Bielonko (główny specjalista ds. udostępniania parku), Marek Sielicki (starszy specjalista ds. nauki i edukacji), Bazyli Piliczuk (konserwator obwodu ochronnego Kurowo) oraz Antoni Walentynowicz (konserwator obwodu ochronnego Łapy). Wszyscy pracują w parku niemal od momentu jego powołania, a niektórzy zaczynali jeszcze w Narwiańskim Paku Krajobrazowym. Po wystąpieniu przedstawiciela Ministerstwa Środowiska swoje gratulacje przekazali przedstawiciele wszystkich parków narodowych, jak i parków krajobrazowych z województwa oraz sąsiedzkich nadleśnictw.

Kolejnym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie rady naukowej. Pierwszy wykład „Historia Narwiańskiego Parku Narodowego. Główne uwarunkowania i problemy ochrony” wygłosił prof. Hanryk Banaszuk. O zawiłościach systemu rzecznego Narwi opowiadał prof. Waldemar Mioduszewski, a o historii mieszkańców Doliny Narwi prof. Adam Dobroński.

W drugiej części wystąpień prelegenci opowiadali o florze i faunie narwiańskiej. W pierwszej kolejności obecni na sali wysłuchali wykładu dr Dana Wołkowyckiego „Turzycowiska, łąki, grądziki zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej”, a potem wykładu dr Jacek Szlakowskiego „Bogactwo życia w Narwi”. Jako ostatni wystąpił dr hab. Marcin Sieliezniew. Wykład dotyczył bezkręgowców Narwiańskiego Parku Narodowego, a w szczególności motyli i ważek.

Na zakończenie obchodów goście zostali zaproszeni na wycieczkę do Tykocina i zwiedzanie Parku. Tu mogli zapoznać się z bogatą historią tego miasta, z jego głównymi zabytkami – wielką synagogą oraz kościołem Trójcy Przenajświętszej. Tykocin położony na lewym brzegu Narwi rozwijał się dzięki rzece, o czym nie omieszkał wspomnieć przewodnik grupy. W czasie spaceru po Narwiańskim Parku Narodowym uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z jego walorami, historią powstania i problemami. Dla wielu była to pierwsza wycieczka w te strony, więc zachwytom nie było końca.