• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Oferta edukacyjna

Natura 2000

OFERTA EDUKACYJNA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

 

Dyrekcja NPN w Kurowie:

 • Ekspozycja przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe doliny Narwi

 • Ścieżka przyrodnicza "Kładka wśród bagien" 1 km

 • Park przydworski z ogródkiem dydaktycznym

 • Sala edukacyjna przeznaczona do prowadzenia prelekcji i zajęć edukacyjnych oraz projekcji filmów przyrodniczych (ok. 30 osób)

 • Wieża widokowa

 • Wiata edukacyjna

 • Kajaki – 15 szt.

Kładka Waniewo - Śliwno

 • Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km z jednej strony doliny na drugą. Jej największą atrakcją są przeprawy za pomocą pływających pomostów. Po drodze zlokalizowane są dostrzegalnie ornitologiczne i wieża widokowa.

 • Ścieżka nieczynna w okresie zimowym, w którym występuje pokrywa lodowa.

 • Ścieżka może być okresowo zamykana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zbyt wysoki lub niski poziom wody w rzece). Informacje dostępne w Dyrekcji NPN oraz na stronie internetowej www.npn.pl


 

Zajęcia terenowe i dydaktyczne przy siedzibie NPN w Kurowie:

 1. Przedszkole, nauczanie zintegrowane:

 • Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami” – terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci łączące zabawę z poznawaniem przyrody. Czas trwania ok. 1 godz.

2. Szkoła podstawowa

 • Drzewa w parku przydworskim” – zajęcia rozpoznawania drzew w parku przydworskim w Kurowie ok. 1 godz.

 • Nad Narwią” – zajęcia terenowe dotyczące prowadzenia obserwacji, właściwości fizycznych i chemicznych wody, czas trwania ok. 1 godz. . (zajęcia przeznaczone dla klas VII - VII SP)

 • Co mamy pod stopami” – poznawanie gleby wszystkimi zmysłami, organizmy żyjące pod naszymi stopami, ok. 1 godz. (zajęcia przeznaczone dla klas VII - VII SP)

 • Owady Narwiańskiego PN” – przegląd najważniejszych grup – motyli, ważek bezkręgowców wodnych, obserwacja pozyskanych gatunków ok. 2 godz.

 • Skrzydlate skarby” – wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy (marzec – maj), ok 1 h 

3. Szkoła średnia

 • Woda w Narwi” - uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego ok. 1,5 godz.

 • Gleba naszym bogactwem” – uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby, jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz rozpoznają podstawowe organizmy glebowe, ok. 1,5 godz.

 • Życie na łące” – zapoznanie z gatunkami roślin łąkowych, ok. 1 godz.

 • Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” – rozpoznawanie najważniejszych grup owadów występujących w dolinie Narwi, realizacja maj - wrzesień – ok. 1,5 godz.

 Prezentacje multimedialne – ok. 45 min.

 • Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek” prezentacje walorów przyrodniczych i kulturowych Parku dostosowane do różnych grup wiekowych.

 • Różnorodność świata ptaków” prezentacja ważniejszych gatunków zamieszkujących dolinę Narwi, dostosowana do różnych grup wiekowych

 • Przyroda województwa podlaskiego”

Projekcja filmu „Narwiański Park Narodowy” – 30 minut

 

 Cennik:

 • Przewodnik - 50 zł/godzinę/grupę

 • Przewodnik w dni wolne od pracy – 100 zł/godzinę/grupę

 • Bilet wstępu do Parku 5 zł lub 2,5 zł ulgowy

 • Przewodnik w języku obcym – 80 zł/godzinę/grupę

 • Przewodnik w języku obcym w dni wolne od pracy – 150 zł/godzinę/grupę

Grupy maksymalnie 30 osobowe

 • Zajęcia edukacyjne w terenie - 80 zł/godzinę/grupę

 • Zajęcia edukacyjne w terenie w dni wolne od pracy - 120 zł/godzinę/grupę

Grupy maksymalnie 20 osobowe

 • Korzystanie z ogniska (miejsce, drewno, patyki do kiełbasek) - 60 zł

Zgłoszenia grup na zajęcia edukacyjne przyjmujemy wyłącznie na podstawie wypełnionej
KARTY ZGŁOSZENIA


 

Kontakt:

Marzenna Bielonko marzenna.bielonko@npn.pl
Monika Olszewska monika.olszewska@npn.pl
tel. 85 7181417, 86 4764811,12 wew. 42