• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Oferta edukacyjna

Natura 2000

Dyrekcja NPN w Kurowie:

 • Ekspozycja przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe doliny Narwi
 • Wystawy czasowe plastyczne i fotograficzne
 • Ścieżka przyrodnicza "Kładka wśród bagien" 1 km
 • Ścieżka przyrodnicza "Park przydworski w Kurowie" - 800 m
 • Sala edukacyjna przeznaczona do prowadzenia prelekcji i zajęć edukacyjnych oraz projekcji filmów przyrodniczych (ok. 30 osób)
 • Wieża widokowa
 • Kajaki – 10 szt.

Śliwno - Waniewo:

 • Kładka przyrodnicza biegnąca w poprzek doliny, łącząca oba brzegi rzeki, z wieżą obserwacyjną pośrodku doliny o długości 1025 m. Z kładki można obserwować większość ekosystemów parkowych. Przy kładce znajduje się 5 tablic edukacyjnych.

 

Zajęcia terenowe i dydaktyczne:

 

1. Przedszkole, nauczanie zintegrowane:

 • „Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami” – terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci łączące zabawę z poznawaniem przyrody. Czas trwania ok. 1 godz.

 • „Drzewo” – zajęcia terenowe w parku przydworskim w Kurowie, czas trwania ok. 1 godz.

 

2. Szkoła podstawowa klasy IV – VI

 • „Drzewa w lesie i w parku?” – zajęcia rozpoznawania drzew w parku przydworskim w Kurowie, realizacja kwiecień – listopad, ok. 1 godz.

 • „Nad Narwią” – zajęcia terenowe dotyczące prowadzenia obserwacji, właściwości fizycznych i chemicznych wody, czas trwania ok. 1 godz.

 • „Co mamy pod stopami” – poznawanie gleby wszystkimi zmysłami, organizmy żyjące pod naszymi stopami, ok. 1 godz.

 • „Motyle i ważki Narwiańskiego PN” – przegląd najważniejszych grup – motyli, ważek bezkręgowców wodnych, obserwacja pozyskanych gatunków ok. 2 godz.

 • „Skrzydlate skarby” – wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy – kwiecień – lipiec, ok 1 h

 

3. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

 • „Woda w Narwi” - uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego, realizacja maj – październik, ok. 2 godz.

 • „Roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego” – zajęcia na ścieżce dydaktycznej, zapoznanie ze zbiorowiskami roślinności występującej na terenie NPN, oznaczanie gatunków, porównanie budowy morfologicznej traw i turzyc, realizacja maj-wrzesień, ok. 1 godz.

 • „Gleba naszym bogactwem” – uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby, jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz rozpoznają podstawowe organizmy glebowe, ok. 2 godz.

 • „ Życie na łące” – zapoznanie z gatunkami roślin i owadami łąkowych, ok. 1,5 godz.

 • „Bogactwo ptaków Narwiańskiego Parku Narodowego” - wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy – kwiecień – lipiec, ok 1 h

 • „Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” – rozpoznawanie najważniejszych grup owadów występujących w dolinie Narwi, realizacja maj - wrzesień – ok. 2 godz.

 

Prezentacje multimedialne – ok. 45 min.

 • „Narwiański Park Narodowy” prezentacje walorów przyrodniczych i kulturowych Parku dostosowane do różnych grup wiekowych.

 • „Różnorodność świata ptaków” prezentacja ważniejszych gatunków zamieszkujących dolinę Narwi, dostosowana do różnych grup wiekowych

 • „Poznajemy zbiorowiska roślinne NPN” – gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

 • „Kto zamieszkuje dolinę Narwi”, klasy IV – VI SP

 • „Przyroda województwa podlaskiego”, klasy IV – VI SP, gimnazjum

 • „Polskie Parki Narodowe” – klasy IV – VI SP, gimnazjum

 

Projekcja filmu „Narwiański Park Narodowy” – 30 minut

 

Cennik:

 • Wstęp do Parku – 5 zł/osobę normalny, 2,5 zł/osobę ulgowy
  Z opłat za wstęp zwolnieni są mieszkańcy 7 gmin wchodzących w skład Narwiańskiego PN, opiekunowie grup oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.
 • Przewodnik - 30 zł/godzinę/grupę
 • Przewodnik w dni wolne od pracy – 60 zł/godzinę/grupę
 • Zajęcia edukacyjne w terenie - 40 zł/godzinę/grupę
 • Zajęcia edukacyjne w terenie w dni wolne od pracy - 80 zł/godzinę/grupę
 • Przewodnik w języku obcym – 50 zł/godzinę/grupę
 • Przewodnik w języku obcym w dni wolne od pracy – 100 zł/godzinę/grupę
 • Korzystanie z ogniska (miejsce, drewno, patyki do kiełbasek) - 50 zł
 • Wynajęcie wiaty (ok. 80 miejsc, dostęp do prądu, drewno na ognisko) - 150 zł

Kontakt:

Marzenna Bielonko marzenna.bielonko@npn.pl
Monika Olszewska monika.olszewska@npn.pl
tel. 85 7181417, 86 4764811,12 wew. 42

Natura 2000Natura 2000Natura 2000