• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tablica informacyjna

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania nr NPN-ZOP-UE-271/23/8/2016 na dostawę Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej, realizowanego w ramach projektu pt. „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” które jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę w wysokości 159,00. brutto zaoferowała firma Świat Reklamy Agata Szymborska-Rogalska 15-691 Białystok ul. Gen. St. Maczka 82


 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego