• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Projekt „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA”

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0028/16 „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11 804 890,41 zł

Instytucja pośrednicząca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

 Celem projektu jest adaptacja i rozbudowa zabytkowego budynku „Młynarzówki”
na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Postanie ośrodka ograniczy sezonowość działalności edukacyjnej Parku, zwiększy dostęp do oferty edukacyjnej oraz zwiększy atrakcyjność przyrodniczą regionu.

Główne elementy projektu:

  • Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby ośrodka edukacyjnego

  • Dobudowa nowej części zawierającej salę wystawową oraz konferencyjną

  • Zagospodarowanie terenu

  • Wyposażenie ośrodka w meble i niezbędny sprzęt

  • Opracowanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej wraz z salą konferencyjną

W ramach projektu zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.