• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego

Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego i korzystania z urządzeń na ścieżkach przyrodniczych.

 1. Do ruchu turystycznego na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego udostępniono następujące obszary:
 • Zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie
 • Szlaki turystyczne, ścieżki i kładki przyrodnicze
 • Szlaki wodne na rzece Narew i jej dopływach
 • Drogi publiczne
 • Wieże widokowe
 1. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody. W parku zabrania się:
 • palenia ognisk (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych)
 • poruszania pojazdami (poza drogami publicznymi)
 • zakłócania ciszy
 • używania łodzi motorowych
 • biwakowania (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych)
 • zanieczyszczania wód, gleby i powietrza
 • chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
 • niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych i jaj ptasich
 • niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów
 1. Fotografowanie: Profesjonalni fotografowie przyrody są zobowiązani do pozostawienia kompletu zdjęć w archiwum parku.
 2. Wody Narwi są udostępnione do amatorskiego połowu ryb. Warunkiem jest posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego lub aktualną opłatę PZW Okręg Białystok.
 3. Narwiański Park Narodowy informuje, że na obszarze parku przydworskiego w Kurowie oraz w sąsiedztwie istniejących tam ścieżek przyrodniczych znajdują się stare drzewa i krzewy, które pod wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, śnieg) mogą zagrażać życiu lub zdrowiu odwiedzających. Na obszarze tym znajdują się również naturalne nierówności terenu. Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy spowodowane naturalnymi zagrożeniami.
 4. Kładki przyrodnicze udostępniane są turystom przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 • zabrania się wychodzenia poza barierki zabezpieczające
 • wchodzenia na ławki i poręcze
 • należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia desek
 1. Z promów znajdujących się przy kładce przyrodniczej Waniewo – Śliwno mogą korzystać jednorazowo grupy max. 15 osobowe.
 • w trakcie płynięcia bezwzględnie należy zamykać bramki zabezpieczające
 • przeprawiać się powoli  unikając zderzenia z kładką
 • zwracać uwagę na równomierne rozmieszczenie osób na promie
 • nie wychylać się poza barierki
 • dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z przeprawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych
 1. Z wież widokowych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może korzystać jednorazowo grupa max. 15 osobowa.
 • zabrania się wchodzenia na poręcze zabezpieczające
 • wychylania się
 • należy zwracać uwagę czy elementy drewniane nie są uszkodzone
 • dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z wież pod opieką osób dorosłych
 1. Udostępnianie sprzętu wodnego określa odrębny regulamin.