• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Fundusz Leśny

WNIOSEK I

 

„Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego”

 

 

W dniu 1.08.2017 r. Narwiański Park Narodowy podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.18.2017 na dofinansowanie działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej: „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego”.

Na podstawie tej umowy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dofinansuje na łączną kwotę 208 102,00 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego służącego ochronie ekosystemów lądowych Narwiańskiego Parku Narodowego.

Cele do osiągnięcia:

  1. Wyposażenie Służby Parku w nowoczesny sprzęt gaśniczy oraz środki transportu.

  2. Skuteczna ochrona ekosystemów leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego przed zagrożeniem pożarowym.

Zagrożenie pożarowe Narwiańskiego Parku Narodowego wynika z naturalnego charakteru bagiennej doliny rzeki Narwi oraz bogactwa roślinności szuwarowej. Trzcinowiska sąsiadują bezpośrednio z terenami leśnymi, często przenikając nawet kilkadziesiąt metrów w głąb lasów. Największe nasilenie pożarów występuje na ogół w okresie wiosennym (kwiecień – czerwiec), kiedy następuje wysychanie roślinności po ustąpieniu wiosennego zalewu doliny rzeki Narew oraz jesiennym (październik – listopad).

Jednym z największych zagrożeń dla unikatowej fauny i flory na obszarze Parku są często występujące pożary trzcinowisk i turzycowisk pokrywających większość powierzchni Narwiańskiego Parku Narodowego, które są naturalnym siedliskiem ptactwa i zwierząt na tym obszarze. Corocznie odnotowujemy kilka pożarów obejmujących obszar od kilku do kilkudziesięciu hektarów, choć w przeszłości zdarzały się pożary wielkopowierzchniowe, których obszar przekraczał niejednokrotnie 100 ha, a roku 1997 ogień łącznie strawił łączną powierzchnię ponad 2000 ha. Częstotliwość i wielkość pożarów jest bardzo różna i zależna od poziomu uwilgotnienia, lokalnego pokrycia roślinnością, bieżących warunków hydro-meteorologicznych czy czynników antropogenicznych, stąd nie da się wskazać regularności ani w żaden sposób przewidzieć miejsc czy okresu o szczególnym zagrożeniu. Pożary te najczęściej występują w miejscach trudno dostępnych.

 

Kosztorys wniosku "Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego"

Lp

Zadanie

Działanie

Jednostka miary

ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

Cena jednostkowa brutto (zł)

Wartość brutto (zł)

1.

Zakup urządzeń i wyposażenia do gaszenia pożarów

Zakup motopomp przystosowanych do tłoczenia wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne i mineralne

szt.

2

4 715,45

9 430,89

5 800,00

11 600,00

2.

Zakup węży tłocznych ø 25 mm w 20 metrowych odcinkach

szt.

30

97,56

2 926,83

120,00

3 600,00

3.

Zakup rozdzielaczy kulowych 52/2x25

szt.

2

666,67

1 333,33

820,00

1 640,00

4.

Zakup prądownic ø 25 mm

szt.

2

78,05

156,10

96,00

192,00

5.

Zakup pilarek spalinowych

szt.

2

1 593,50

3 186,99

1 960,00

3 920,00

6.

Zakup agregatów prądotwórczych

szt.

2

5 577,24

11 154,47

6 860,00

13 720,00

7.

Zakup masztów oświetleniowych do doświetlania pożarzysk

szt.

2

617,89

1 235,77

760,00

1 520,00

8.

Zakup tłumic

szt.

30

73,17

2 195,12

90,00

2 700,00

9.

Zakup drobnego osprzętu - redukcje 52/25

szt.

6

28,46

170,73

35,00

210,00

10.

Zakup środków transportu lądowego i wodnego

Zakup samochodu typu pick-up 4x4, o mocy silnika min. 140 KM, zabudową przestrzeni bagażowej, orurowaniem ochronnym, hakiem holowniczym i wyciągarką

szt.

1

137 398,37

137 398,37

169 000,00

169 000,00

 

 

RAZEM

 

79

 

169 188,62

 

208 102,00

 Realizacja wniosku umożliwi wyposażenie dwóch baz sprzętu przeciwpożarowego w efektywne i niezbędne wyposażenia do gaszenia pożarów. Bazy te znajdują się w miejscowościach Uhowo i Kurowo, rozmieszczonych w około 1/3 i 2/3 długości Parku. Obydwie lokalizacje optymalizują czas wyjazdu do akcji gaśniczej zarówno drogą lądową, jak i wodną. Takie rozwiązanie zapewni lekkość użytkowania i ułatwi poruszanie się w grząskim terenie, bez szkody dla skuteczności gaszenia.

 

Wniosek II

 

 Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I“

 

W dniu 1.08.2017 r. Narwiański Park Narodowy podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.17.2017 na realizację zadania pt.: „Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I”.

Na podstawie tej umowy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dofinansuje na łączną kwotę 43 469,90 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiony został sprzęt niezbędny do realizacji badań terenowych: samołówki wraz z akumulatorami, rejestrator temperatury i wilgotności, czytnik - przenośnik do programowanie i szczytywania danych z rejestratorów, oprogramowanie do szczytywania danych oraz odbiornik GPS.

Zakupiono również sprzęt niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych: mikroskop, adapter optyczny umożliwiający podpięcie aparatu lustrzanego do mikroskopów, redukcja fotograficzna (umożliwiający zamocowanie aparatu lustrzanego do mikroskopów), aparat fotograficzny, lampa błyskowa, zamrażarka, monitor oraz szafy entomologiczne.


 

Cele: Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I

Uzasadnienie: W 2013 r. lasy zajmowały 10% obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego (665 ha). Występują one głównie na siedliskach bagiennych (83%). W Narwiańskim Parku Narodowym dominują drzewostany olchowe, które zajmują ponad 84% powierzchni lasów. Oprócz nich występują także drzewostany sosnowe (8,5%), a także, na niewielkich powierzchniach, brzozowe, osikowe, dębowe, świerkowe i klonowe. Wiek i typ lasu ma wpływ na mozaikowość roślinności oraz na warunki mikro klimatyczne (takie jak wilgotność i temperatura).

W środowisku leśnym ćmy odgrywają zdecydowanie większą rolę. Łuskoskrzydłe są w Polsce jednym z najbogatszych w gatunki rzędem owadów, stwierdzono ponad 3000 gatunków ciem. Mimo wyjątkowego naukowego znaczenia obszaru pod kątem entomologicznym, stopień poznania nocnej lepidopterofauny Narwiańskiego PN pozostaje wciąż niski. Występowanie w dolinie Narwi rzadkich gatunków motyli takich jak: Strzępotek edypus, Czerwończyk nieparek, Modraszek alkon, Strzępotek soplaczek, Przeplatka diamina, Przeplatka didyma i Rusałka drzewoszek, sugeruje, że fauna ciem tego obszaru może być również ciekawa i wartościowa. Dlatego, według planu ochrony, zasługuje na bardziej szczegółowe badanie.

 

Metodyka badań terenowych: Samołówki są szeroko stosowane przy badania aktywności lotnej, liczebności i dynamiki populacji różnych owadów.

Planowane jest zbieranie za pomocą samołówki (UV oraz białe światło) ciem z grupy macrolepidoptera w 16 działkach (drzewostanach w różnym wieku i typie).

Od maja do października – między pierwszą a trzecią kwadra księżyca – będą prowadzone dwie kontrole. Podczas kontroli nocnych, samołówki zostaną umieszczone we wszystkich obszarach, aktywowane będą przed zachodem słońca, wyłączone i usunięte po wschodzie.

 

Do rejestrowania temperatury oraz wilgotności w centrum każdej działki, przez okres całego badania, na wysokość piersi, umieszczone będą czujniki.

Czas trwania: Rozpoczęcie zadania 01.05.2017 r. a zakończenie zadania 30.10.2019 r.

 

 

 

Wniosek II

 

 Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap II“ 

 

W dniu 12.05.2020 r. Narwiański Park Narodowy podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ. 0290.1.10.2020 na realizację zadania pt.: „Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap II”.

Na podstawie tej umowy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dofinansuje na łączną kwotę 28 600,00 zł.

 

W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji badań terenowych: samołówki wilgotno odporne wraz z akumulatorami, baterie do czujników temperatury i wilgotności oaz latarka.

Zakupiono również sprzęt niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych: lampa z lupą, UPS APC 900, zamrażarka, szafy entomologiczne wraz z gablotami, odczynniki do konserwowania i przechowywania zbiorów oraz komputer.

 

Cele: Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap II

Uzasadnienie:

Kontynuacja projektu jest niezbędna do zrozumienia ekologii, preferencji siedliskowych oraz wyboru najskuteczniejszego rodzaju światła (UV oraz aktyniczne) zapewniącego najlepszy sposób monitorowania gatunków Macrolepidoptera. Aby zrozumieć ekologię i preferencje siedliskowe fauny Makrolepidoptera występujące w ekosystemach leśnych NPN, należy kontynuować inwentaryzację i monitorowanie składu gatunkowego w kilku obszarach Parku.

W większości światowych badań fauny Makrolepidoptera stosuje się lampy UV. Na podstawie badań prowadzonych w projektu EZ. 0290.1.10.2020 pn.: „Inwentaryzacja oraz badania ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego - Etap I“ stwierdzono, że światło aktyniczne jest skuteczniejsze i zapewnia lepszy połów (liczbę gatunków i osobników). Światło aktyniczne przyciąga szersze spektrum fauny, dlatego inwentaryzacja i monitorowanie jest skuteczniejsze. Aby to udowodnić, należy zbudować samołówki z tą samą jednostką mocy, 8W. Monitorowanie populacji ciem przez trzy lata, w tych samych obszarach, pozwoli stwierdzić to w sposób statystyczny.

 

Metodyka badań terenowych:

Metodyka badań terenowych: Samołówki (specjalistyczne urządzenia do odławiania zwierząt) są szeroko stosowane przy badaniach aktywności lotnej, liczebności i dynamiki populacji różnych owadów. Wykorzystuje się je również do badania wpływu warunków atmosferycznych (takich jak wilgotność i temperatura) na aktywność owadów. Planowane jest zbieranie za pomocą samołówki (UV oraz białe światło) ciem z grupy Macrolepidoptera na 6 działkach (drzewostanach w różnym wieku i typie). Na każdej działce, w dwóch różnych obszarach, samołówki (UV oraz światło aktyniczne) zostaną umieczone na ziemi. W celu uniknięcia interferencji światła oddalone będą 50 m od siebie (25 m od środka działki). Od maja do października – między pierwszą, a trzecią kwadra, księżyca – będą prowadzone dwie kontrole. Podczas kontroli nocnych, samołówki zostaną umieszczone we wszystkich obszarach. Aktywowane będą przed zachodem słońca, wyłączone i usunięte po wschodzie. Samołówki nie będą wystawione w czasie ulewnego deszczu. Zwabione ćmy zostaną uśpione za pomocą octanu etylu we wnętrzu samołówki. Zebrane okazy będą przechowywane zamrożone, aż do preparowania. Po identyfikacji trafią do gablot entomologicznych. Na każdej działce (w celu sprawdzania różnorodności drzew) będą wykorzystane dwa obszary o rozmiarach 10 x 10 m, w których centrum umieszczona będzie samołówka. W powyżej wspomnianych obszarach będą rejestrowane gatunki drzew, ich ilość oraz pierśnica na wysokość 1,30 m. Do rejestrowania temperatury oraz wilgotności w centrum każdej działki, przez okres całego badania, na wysokości piersi, umieszczone będą czujniki.

 

Czas trwania: Rozpoczęcie zadania 01.05.2020 r., a zakończenie zadania 30.10.2022 r.