• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001

Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001

Beneficjent: Narwiański Park Narodowy, Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska

Cele:

Zachowanie różnorodności biologicznej Bagiennej Doliny Narwi poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów poprzez:

 • ochronę siedlisk bagiennych oraz zagrożonych gatunków ptaków występujących na obszarach Natura 2000 w dolinie Narwi,
 • poprawę warunków oraz ograniczenie "dzikiego" biwakowania poprzez modernizację infrastruktury na polach biwakowych,
 • ograniczenie penetracji terenów podmokłych i podniesienie bezpieczeństwa zwiedzania poprzez modernizację 2 wież widokowych,
 • podniesienie świadomości ekologicznej poprzez utworzenie ogródka dydaktycznego.

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu przewidziano modernizację następujących elementów infrastruktury:

 • ścieżki przyrodniczej "Kładka wśród bagien w Kurowie": wykonane zostanie wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, utwardzenie dróg dojściowych, wymianę tablic informacyjnych, oznakowanie,
 • pola biwakowego w Kurowie; budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej z paleniskiem, budynku socjalno-gospodarczego z toaletami i prysznicami, utwardzenie dojazdu na pole i parking,
 • Pola biwakowego w Kol. Topilec; modernizacja wiaty turystycznej, ogrodzenia, bramy i miejsca na ognisko,
 • wież widokowych w Kurowie i Kolonii Topilec,
 • ścieżki przyrodniczej "park przydworski w Kurowie" poprzez zakupienie elementów ogródka dydaktycznego oraz elementów małej infrastruktury.

Oczekiwanym rezultatem jest skanalizowanie ruchu turystycznego, utrzymanie bioróżnorodności terenu i ochrona ptaków związanych z terenami bagiennymi.

Czas realizacji: luty 2013 – październik 2014

Wartość projektu: 1 109 965 zł

Podsumowanie realizacji projektu