• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Witamy na stronie

Narwiański Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin ...

Ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 30.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 442838-2013, dotyczącym zadania: „Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna"

Galeria

Mapa

Mapa