• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ochrona Siedliska awifauny poprzez wykup gruntów prywatnych

Ochrona Siedliska awifauny poprzez wykup gruntów prywatnych – umowa nr 4/2016/Wn10/OP-wk/D z dnia 15-01-2016r.

 W ramach zadania wykupiono na rzecz Skarbu Państwa w ramach pierwokupu działkę znajdującą się w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Działka nr 552 o powierzchni 0,91 ha położona jest we wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna. Wykup tej powierzchni w połączeniu z innymi gruntami NPN pozwoli na prowadzenie zabiegów ochronnych, przyczyni się do tworzenia zwartych kompleksów gruntów w zarządzie Narwiańskiego Parku Narodowego oraz powiększy zasoby Parku w tereny cenne przyrodniczo.

Koszt realizacji zadania wyniósł 10 305,04 złotych. Całość zadania sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.