• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na zamówienie publiczne "Modenizacja pola biwakowego w Kurowie"

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 07.11.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 234935-2013, dotyczącym zadania: „Modernizacja pola biwakowego w Kurowie" nastąpiła zmiana terminu składania ofert z powodu poprawek w SIWZ - dołączenie dodatkowych załączników. Nowy termin złożenia dokumentów upływa w dniu 03.12.2013 r. o godz. 9:00. Komplet dokumentacji technicznej dostępny jest na stronie zawierającej ogłoszenie o zamówieniu.