• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Podsumowanie realizacji projektu

Podsumowanie projektu

„Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi

PLB 200001”

W październiku 2014 roku Narwiański Park Narodowy wspólne z Narwiańskim Towarzystwem Ochrony Środowiska zakończył realizację projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001”, który trwał od lutego 2013 roku.

W ramach realizacji wykonano następujące zadania:

 • Modernizację ścieżki przyrodniczej "Kładka wśród bagien w Kurowie" poprzez wymianę uszkodzonych elementów drewnianych, utwardzenie dróg dojściowych, wymianę tablic edukacyjnych  przy ścieżce zawierającej również teksty edukacyjne w jęz. angielskim oraz wykonanie oznakowania dojść do ważniejszych elementów infrastruktury turystycznej.

 • Modernizację pola biwakowego w Kurowie poprzez budowę wiaty turystyczno-edukacyjnej

  z paleniskiem, budynku socjalno-gospodarczego z toaletami i prysznicami, utwardzenie dojazdu na pole i parking, modernizację istniejącej wiaty turystycznej oraz miejsca na ognisko

 • Modernizację pola biwakowego w Kol. Topilec poprzez modernizacja wiaty turystycznej, ogrodzenia, bramy i miejsca na ognisko,

 • Modernizację wież widokowych w Kurowie i Kolonii Topilec poprzez wymianę uszkodzonych elementów podłogi, schodów i wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie 4 zadaszeń turystycznych przy istniejących wieżach widokowych w Pańkach, Topilcu, Surażu i Wólce Waniewskiej.

 • Modernizację ścieżki przyrodniczej "Park przydworski w Kurowie" poprzez utworzenie ogródka dydaktycznego złożonego z 9 elementów (gry i tablice poznawcze dotyczące rozpoznawania gatunków drzew, budek lęgowych, tropów ptaków i ssaków) oraz elementów małej infrastruktury (ławki, stoły).

 • Zakup 2 info-kiosków zlokalizowanych w Kurowie przy siedzibie Parku oraz na polu biwakowym.

Zadanie obejmowało również:

 • Wykonie zestawów promocyjnych złożone ze smyczy, magnesu na lodówkę i pen- driva, które zostały przekazane uczestnikom spotkań informacyjnych, jednostkom współpracującym uczestnikom konkursów  i imprez edukacyjnych odbywających się w Narwiańskim PN

 • Organizacja spotkań informacyjnych skierowanych do nauczycieli wszystkich typów szkół z regionu oraz organizatorów wycieczek do Narwiańskiego PN.

Całość projektu wyniosła 1 094 994,17 zł; w tym wydatki kwalifikowane 844 829,59 zł