• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego

Regulamin turystycznego udostępniania
Narwiańskiego Parku Narodowego

 1. Do ruchu turystycznego na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego udostępniono następujące obszary:

 • Zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie

 • Szlaki turystyczne piesze i rowerowe

 • Ścieżki i kładki przyrodnicze

 • Miejsca do biwakowania

 • Szlaki wodne na rzece Narew i jej dopływach

 • Drogi publiczne

 • Wieże widokowe


 

 1. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody. W parku zabrania się:

 • palenia ognisk (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych na polu biwakowym w Kurowie, Kolonii Topilec i w Topilcu w okolicach wieży widokowej)

 • poruszania pojazdami (poza drogami publicznymi)

 • zakłócania ciszy

 • używania łodzi motorowych

 • biwakowania (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych)

 • zanieczyszczania wód, gleby i powietrza

 • chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt

 • niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych i jaj ptasich

 • niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów


 

 1. Fotografowanie - profesjonalni fotografowie przyrody są zobowiązani do pozostawienia kompletu zdjęć w archiwum parku. Filmowanie do celów profesjonalnych możliwe jest na podstawie wcześniej zawartej umowy.


 

 1. Wody Narwi są udostępnione do amatorskiego połowu ryb. Warunkiem jest posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego lub aktualną opłatę PZW Okręg Białystok. Zasady połowu określa odrębny regulamin.


 

 1. W Narwiańskim Parku Narodowym obowiązują bilety wstępu w cenie 5 zł/osobę/dzień (normalny) lub 2,5 zł/osobę/dzień (ulgowy - uczniowie, studenci, emeryci, renciści). Dzieci do lat 7, posiadacze Karty Dużej Rodziny i mieszkańcy gmin: Choroszcz, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Tykocin, Sokoły i Kobylin Borzymy są zwolnieni z opłat po okazaniu dokumentu upoważniającego do danej ulgi. Zakupu biletów można dokonać w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie oraz on-line poprzez stronę https://npn.eparki.pl


 

 1. Kładki przyrodnicze udostępniane są turystom przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 • zabrania się wychodzenia poza barierki zabezpieczające

 • zabrania się wchodzenia na ławki i poręcze

 • należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia desek

 • zabrania się jazdy rowerem po kładce w Kurowie

 • psy mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy, opiekunowie są zobowiązani do sprzątnięcia ich odchodów.

 • zabrania się spożywania alkoholu na kładkach przyrodniczych

 • śmieci prosimy zabierać ze sobą lub wrzucać do pojemników

 • ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu odwiedzających Narwiański Park Narodowy może czasowo zamykać kładki edukacyjne. Aktualne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www.npn.pl lub na oficjalnym profilu NPN na stronie facebook.

 • W przypadku korzystania z nieczynnej kładki Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów.


 

 1. Pomosty pływające na kładce Waniewo - Śliwno są samoobsługowe. Podchodząc do przeprawy proszę poszukać łańcucha przypiętego z jednej strony do podłoża kładki, z drugiej do pomostu. Przyciągnąć pomost do siebie i wsiąść na pokład. Następnie za pomocą łańcucha przypiętego od strony wody przeciągnąć pomost na drugi brzeg.

 • w zależności od wielkości pomostu jednorazowo może znajdować się na nim 10 osób (850 kg) lub 5 osób (425 kg)

 • proszę zwracać uwagę na równomierne rozmieszczenie osób na pomoście pływającym

 • nie wolno przywiązywać pomostów pływających łańcuchami do kładki

 • dzieci mogą korzystać z przeprawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych

 • należy zamykać bramki bezpieczeństwa, płynąć powoli unikając zderzenia z kładką.

 • zabrania się wchodzenia na barierki i skakania do wody

 • pływające pomosty mogą być zamykane podczas suszy, nie funkcjonują również w przypadku pokrywy lodowej na rzece.


 

 1. Z wież widokowych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może korzystać jednorazowo grupa max. 15 osobowa.

 • zabrania się wchodzenia na poręcze zabezpieczające i wychylania się

 • należy zwracać uwagę czy elementy drewniane nie są uszkodzone

 • dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z wież pod opieką osób dorosłych

 • zabrania się spożywania alkoholu na wieżach widokowych


 

 1. Zasady korzystania z zespołu dworsko-ogrodowego w Kurowie

 • Samochody prosimy pozostawiać na parkingu przed bramą do Parku,

 • Na terenie parku przydworskiego obowiązuje wyłącznie ruch pieszy, rowery można pozostawić na stojaku przed dworkiem,

 • Biwakowanie, grillowanie i podobne formy rekreacji możliwe są tylko na polu biwakowym.

 • Zabrania się wędkowania i kąpieli na przystani w Kurowie,

 • Sesje fotograficzne możliwe są po uiszczeniu opłaty,

 • Psy mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy, opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania odchodów po nim,

 • Śmieci prosimy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych,

 • Na terenie parku przydworskiego znajdują się stare drzewa, które pod wpływem warunków atmosferycznych lub naturalnego obumarcia mogą zagrażać życiu lub zdrowiu odwiedzających. Znajdują się tu również naturalne nierówności terenu. Ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku naturalnych zagrożeń ponosi osoba zwiedzająca.


 

 1. Zasady korzystania z pola biwakowego w Kurowie

 • Przybywający na pole biwakowe w godzinach pracy Dyrekcji Parku (pon. - pt.
  7.30 – 15.30, od maja do połowy września w dni wolne 10.00 – 18.00) zobowiązani
  są do niezwłocznego zgłoszenia swojego pobytu i uregulowania stosownych opłat
  w siedzibie NPN.

 • Przybywający poza godzinami urzędowania zobowiązani są do uiszczenia opłat
  za pomocą e-biletu lub najpóźniej w dniu następnym w godzinach pracy biura.

 • Za nocleg na polu biwakowym obowiązuje opłata, która obejmuje możliwość noclegu, korzystania z łazienek z prysznicami, wiat turystycznych. Opłata obejmuje również wstęp na teren Narwiańskiego PN w Kurowie. Nie dotyczy to korzystania ze szlaków wodnych.

 • Wjazd na pole możliwy jest wyłącznie camperem lub samochodem z przyczepą campingową za dodatkową opłatą. Obejmuje ona możliwość podłączenia do prądu.

 • Pozostałe samochody należy zostawiać na parkingu przed polem biwakowym.

 • Istnieje możliwość zakupu drewna na ognisko w godzinach pracy biura.

 • Przebywający na polu powinien przestrzegać zasad bhp i p.poż, w szczególności nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 • Pole biwakowe jest monitorowane.

 • Zabrania się niszczenia infrastruktury turystycznej.

 • Cisza nocna trwa od godz. 23.00 do 6.00. Prosimy o nieprzeszkadzanie w wypoczynku innym osobom, w szczególności nieodtwarzanie głośnej muzyki.

 • Odwiedzających prosimy o dbanie o porządek, śmieci należy wyrzucać do pojemników

 • Prosimy o dbanie o porządek w łazienkach i toaletach oraz gaszenie świateł przed wyjściem.

 • Właścicieli zwierząt prosimy o stały nadzór nad podopiecznymi, sprzątanie odchodów oraz dbanie o to by nie zagrażały one innym użytkownikom oraz zamieszkującym Park zwierzętom.

 • Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty.


 

 1. Regulamin wynajęcia wiaty na polu biwakowym w Kurowie.

 • Wiata wynajmowana jest do godz. 22.00,

 • Za wynajem pobierana jest opłata zawierająca również przygotowanie drewna na ognisko.

 • Wynajmujący zobowiązuje się do posprzątania altany po zakończeniu pobytu, śmieci prosimy wyrzucić do pojemników.

 • Za wszelkie powstałe uszkodzenia odpowiada wynajmujący, który zobowiązuje się do naprawy wyrządzonych szkód lub odpowiedzialności finansowej.

 • Wiata znajduje się na terenie Parku Narodowego w związku z tym prosimy
  o odpowiednie zachowanie, w szczególności nie odtwarzanie głośnej muzyki i uszanowanie żyjących tu zwierząt i osób odwiedzających.

 • Właściciele zwierząt proszeni są o stały nadzór nad podopiecznymi.

 • Wiata jest monitorowana.

 • Samochody należy zostawiać na parkingu przed polem biwakowym.

 • Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty

 

Wynajęcie wiaty możliwe jest wyłącznie na podstawie wcześnie wypełnionej karty zgłoszenia,
o którą należy pytać w sekretariacie NPN lub w dziale udostępniania Parku

 1. Zasady korzystania z pola biwakowego w Kolonii Topilec

 • Z pola biwakowego mogą korzystać osoby z opłaconym biletem wstępu do Narwiańskiego Parku Narodowego.

 • Przebywający na polu powinien przestrzegać zasad bhp i p.poż w szczególności nie rozpalać ognisk poza miejscami do tego wyznaczonym.

 • Zabrania się niszczenia infrastruktury turystycznej.

 • Cisza nocna trwa od godz. 23.00 do 6.00

 • Prosimy o dbanie o porządek, śmieci należy wyrzucać do pojemników

 • Właścicieli zwierząt prosimy o sprzątanie odchodów oraz dbanie o to by nie zagrażali innym użytkownikom oraz zamieszkującym Park zwierzętom.

 • Narwiański Park Narodowy nie odpowiada za zaginione przedmioty


 

 1. Udostępnianie sprzętu wodnego określa odrębny regulamin dostępny w siedzibie NPN przy wypożyczaniu sprzętu.