• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W związku z realizacją zadania: Wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 02 października 2013 roku do godz. 12 wpłynęły 2 oferty na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 41 921,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat 15-309 Białystok ul. Wołodyjowskiego 8A/1

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski