• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Umowa na prace budowlane w budynku Młynarzówki.

Umowa na prace budowlane w budynku Młynarzówki.

 

W dniu 27 marca 2018 roku w siedzibie Parku w Kurowie została podpisana umowa, pomiędzy Narwiańskim Parkiem Narodowym, a firmą Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Młynarzówki na Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu POIS. 02.04.00-00-0028/16 pn. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa podpisana przez Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego Ryszarda Modzelewskiego oraz Prezesa Zarządu firmy Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Mirosława Pożarskiego zakłada zakończenie całości prac budowlanych do dnia 30.03.2020.

 

 W dniu 28 marca 2018 Wykonawcy został przekazany plac budowy i rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę polegające na usunięciu zakrzaczeń z posesji.