• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Kontakt

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18 – 204 Kobylin Borzymy
tel. +48 85 7181417,
e-mail: npn@npn.pl

DYREKCJA

Dyrektor - mgr inż. Ryszard Modzelewski, e-mail: ryszard.modzelewski@npn.pl
Z-ca dyrektora wew. 36 - mgr Jerzy Kostrzewski, e-mail: jerzy.kostrzewski@npn.pl

Samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu - mgr Izabela Janucik, e-mail:  npn@npn.pl

ZESPÓŁ DS.OCHRONY PRZYRODY wew. 39

Główny specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Iwona Laskowska, e-mail:  iwona.laskowska@npn.pl
St. specjalista ds. ochrony przyrody - mgr inż. Agnieszka Suchocka, e-mail:  agnieszka.suchocka@npn.pl

ZESPÓŁ DS. NAUKI I EDUKACJI wew. 37

Główny specjalista ds. edukacji i nauki - dr Mykola Prushynskyy, e-mail:  mikolaj.pruszynski@npn.pl
St. specjalista ds. edukacji i nauki - mgr Marek Sielicki e-mail:  marek.sielicki@npn.pl
St. specjalista ds. edukacji i nauki - mgr inż. João Matos da Costa, e-mail: joao.mcosta@npn.pl

ZESPÓŁ DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU 85 7181417, 86 476 48 11, 12 wew. 42

Główny specjalista ds. udostępniania Parku -  mgr inż. Marzenna Bielonko, e-mail: marzenna.bielonko@npn.pl
(czwartek i piątek dyżur Ośrodek Informacyjny w Łapach) tel. +48  85 7156303
St. specjalista ds. udostępniania Parku - mgr Monika Olszewska, e-mail: monika.olszewska@npn.pl

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZASOBÓW PARKU

Konserwator obwodu ochronnego Kurowo - mgr inż. Bazyli Piliczuk
poniedziałek, czwartek  85 7191926
Konserwator obwodu ochronnego Łapy - mgr Antoni Walentynowicz
środa 85 7156303

STRAZ PARKU wew. 32, kom. 501461702
Komendant Straży - mgr inż. Andrzej Bielonko, e-mail:andrzej.bielonko@npn.pl
St. strażnik - Andrzej Mojsa
St. strażnik - Janusz Sidorowicz
Strażnik - Tadeusz Gregorczuk

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH, wew. 34 , e-mail:  ksiega@npn.pl
Główny Księgowy - mgr Agnieszka Szlaga, e-mail: agnieszka.szlaga@npn.pl
Starszy Księgowy - mgr Wojciech Sikorski
Księgowy Kasjer - Katarzyna Roszkowska

SEKCJA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Konserwator zaopatrzeniowiec - Bogdan Michałowski
Sprzątaczka  - Henryka Michałowska Antoniak