Działalność edukacyjna Narwiańskiego Parku Narodowego skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców obejmujących różne grupy wiekowe i społeczne. Należą do nich turyści indywidualni i grupy zorganizowane, uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół oraz ludność miejscowa.

Zgłoszenia grup na zajęcia edukacyjne przyjmujemy wyłącznie na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia

Formularze prosimy przesyłać na adres rezerwacje@npn.pl

  1. Karta-zgloszenia-wycieczki WZÓR 2023 – .docx
  2. Karta-zgloszenia-wycieczki WZÓR 2023 – .pdf