• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno

http://www.npn.pl/sites/default/files/logo9.gif

 

 Projekt nr POIS.02.04.00-00-0165/16-00 „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3 630 175,39 zł

Instytucja pośrednicząca:
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, http://www.ckps.lasy.gov.pl/

Celem projektu jest zmniejszenie presji na gatunki ptaków poprzez ograniczanie dostępu do ich ostoi oraz utrzymanie właściwego ukierunkowania ruchu turystycznego między miejscowościami Waniewo i Śliwno, czemu ma służyć modernizacja istniejącej kładki.

Główne elementy projektu:

  • usprawnienia kładki w stosunku do poprzedniej wersji tak, żeby minimalizowała presję turystów na ekosystemy poprzez:

  • przebudowę i rozbudowę istniejącej kładki edukacyjnej,

  • budowę dostrzegalni ornitologicznych wraz z infrastrukturą turystyczną,

  • przebudowę dojść, tak aby niezależnie od stanów wody można było sprawnie wchodzić na kładkę,

  • dostosowanie kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych,


 

W ramach projektu zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.


Broszura informacyjna