Wróc do strony głównej

Dotacje z Budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na wydatki majątkowe w 2022 roku

Umowa dotacji 12/DB/2022 z dnia 23-02-2022 roku

Nazwa zadania: Wykup gruntów, wymiany, zamiany z wykonaniem operatów szacunkowych, opłaty sądowe i inne

Wartość dotacji 500 000 zł