Wróc do strony głównej

Projekty – Lasy Państwowe

W dniu 27 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.10.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – a Narwiańskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Grzegorza Piekarskiego – Dyrektora Narwiańskiego  Parku Narodowego, na finansowanie ze środków z Funduszu Leśnego badań naukowych pn.” Wpływ zmian hydrologicznych i klimatycznych na wzrost drzew w Narwiańskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 50 lat”.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działania wynosi 75 375,00 zł.

 

W ramach działania prowadzone będą:

  1. Prace terenowe:

– wybór powierzchni badawczych,

– pomiary na powierzchniach badawczych (pobór wywiertków dordzeniowych u wybranych drzew drzewostanu, szczegółowy opis najbliższego otoczenia);

  1. Prace laboratoryjno – kameralne:

– suszenie, szlifowanie i skanowanie prób,

– analiza danych historycznych z opisów taksacyjnych parku oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych

– opracowanie analiz statystycznych opracowanych danych,

– przygotowanie raportu.