Wróc do strony głównej

Dostępne parki przyrodnicze

Europejskie_Fundusze_Rzeczypospolita_Polska_Unia_Europejska

„Dostępne parki przyrodnicze” Umowa nr 008-PP-2022-0 o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

„Przyroda Narwi przyjazna dla wszystkich” to przedsięwzięcie grantowe realizowane przez Narwiański Park Narodowy w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”.
Jego celem jest zwiększenie dostępności Parku dla osób o specjalnych potrzebach poprzez pilotażowe wdrożenie „Modelu dostępnego parku przyrodniczego”

W ramach realizacji zadania planowane jest dostosowanie ekspozycji przyrodniczej w OE Młynarzówka dla osób z problemami wzroku, słuchu, osób o mniejszej percepcji i młodszych dzieci. Zagospodarowany zostanie teren przy Ośrodku tak, by znalazły się tam miejsca odpoczynku. Wykonane zostanie oznakowanie, tablice informacyjno – edukacyjne, mapa i plany tyflograficzne. Zaplanowano również remont łazienki dla osób z niepełnosprawnością znajdującej się przy siedzibie Dyrekcji Parku wraz z utwardzeniem dojazdu. Zaplanowano również opracowanie zajęć edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup pomocy edukacyjnych oraz materiałów aktywizujących. W ramach projektu pracownicy Parku zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi turystów ze szczególnymi potrzebami oraz udzielania pierwszej pomocy.

Wartość grantu to 519 860 PLN.

 

Broszura Narwiański Park Narodowy. Przyroda i kultura

Ulotka – Przyroda Narwi przyjazna dla wszystkich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narwiański Park Narodowy