Wróc do strony głównej

Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000

Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno

Projekt „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2017–23.09.2019

Celem projektu jest zmniejszenie presji na gatunki ptaków poprzez ograniczanie dostępu do ich ostoi oraz utrzymanie właściwego ukierunkowania ruchu turystycznego między miejscowościami Waniewo i Śliwno, czemu ma służyć modernizacja istniejącej kładki.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowana jest ochrona populacji 12 gatunków ptaków obszaru Natura 2000 PLB Bagienna Dolina Narwi.

Wartość projektu: 3 586 473,99 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 920 273,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 482 232,59 zł

Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, http://www.ckps.lasy.gov.pl/

 

W ramach projektu zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

Broszura informacyjna

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

klauzula informacyjna