Wróc do strony głównej

Projekt „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA”

Projekt „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA”

 

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0028/16 „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity kosz realizacji zadania    14 478 753,16 PLN
Wkład Unii Europejskiej    9 799 050,34 PLN

Instytucja wdrażająca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Celem projektu jest adaptacja i rozbudowa zabytkowego budynku „Młynarzówki”
na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Postanie ośrodka ograniczy sezonowość działalności edukacyjnej Parku, zwiększy dostęp do oferty edukacyjnej oraz zwiększy atrakcyjność przyrodniczą regionu.

Główne elementy projektu:

  • Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby ośrodka edukacyjnego

  • Dobudowa nowej części zawierającej salę wystawową oraz konferencyjną

  • Zagospodarowanie terenu

  • Wyposażenie ośrodka w meble i niezbędny sprzęt

  • Opracowanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej wraz z salą konferencyjną

W ramach projektu zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W związku z realizacją projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

                 lub