Wróc do strony głównej

Zespół dworsko – parkowy w Kurowie jako baza służb ochrony przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego

Nazwa przedsięwzięcia: „Zespół dworsko – parkowy w Kurowie jako baza służb ochrony przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego”
Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie
nr 606/2021/Wn10/OP-wk/D z 07.07.2021 Wartość dofinansowania: 3 080 000,00zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup zespołu dworsko-parkowego w Kurowie o powierzchni 9,86 ha. Jego głównym elementem jest budynek dworu, który od początku istnienia Parku pełni funkcję siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego. Jest to nie tylko funkcja administracyjna, lecz również główna siedziba służb ochrony przyrody, które odpowiadają za ochronę zasobów przyrodniczych Parku, zwalczanie szkodnictwa i ochronę mienia. Zespół dworsko-parkowy położony jest w Narwiańskim Parku Narodowym, obszarach Natura 2000: PLH200002 Narwiańskie Bagna i PLB200001 Bagienna Dolina Narwi, obszar objęty konwencją RAMSAR.