Zachęcamy do pobrania gry multimedialnej “Odkrywca Parków Narodowych”.

Poniżej linki do pobrania gry:

sklep GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details…

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201

App Store: https://apps.apple.com/…/odkrywca-park%C3…/id6444285637

Gra została zrealizowana w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 “Promocja Parków Narodowych jako marki” przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przed Tobą gra ODKRYWCA PARKÓW NARODOWYCH!

Podczas rozgrywki odwiedzając poszczególne parki narodowe zgłębisz tajniki o nich. Do dyspozycji masz przewodnik, gdzie znajdziesz informacje na temat każdego z parków, a także Atlas – to nieoceniona pomoc dla każdego Odkrywcy. W Atlasie znajdziesz ciekawostki, a także informacje o roślinach i zwierzętach występujących w parkach narodowych.

W trakcie wędrówek po parkach czekają Cię interesujące spotkania z osobami związanymi z ochroną przyrody. Każda z nich ma dla Ciebie ciekawe zadanie do wykonania np. nagranie śpiewu ptaków, rozwiązanie zagadki, minigry, questy, odnalezienie ukrytego gatunku na zdjęciu. Dodatkowo poznasz działalność parków narodowych i historię ochrony przyrody w Polsce. Na wytrwałych graczy czeka bonus – podczas Twojej wycieczki w realu do danego parku narodowego masz możliwość wykonania dodatkowych zdjęć w rozszerzonej rzeczywistości AR.

Zostaniesz nagrodzony odznakami i punktami, które możesz wymienić na e-pocztówki i pochwalić się nimi w swoich social mediach!

Odkrywaj Parki Narodowe i zdobywaj praktyczną wiedzę!

 

Opublikowano w news

Co roku 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Jest to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat terenów podmokłych.

Dlaczego Dzień Mokradeł obchodzimy 2 lutego?
Tego dnia przypada rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, nazywana w skrócie Konwencją Ramsarską. Traktat został przyjęty 2 lutego 1971r. i jest jedną z najstarszych, wielostronnych umów międzynarodowych, poświęconych w całości ochronie przyrody. Obecnie sygnatariuszami są 172 państwa, w tym Polska od marca 1979r. W Polsce wyznaczono 19 obszarów ramarskich. Narwiański Park Narodowy na listę obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym został wpisany w październiku 2002r.

Czym są mokradła?
Mokradła, są to obszary podmokłe, które zajmują tereny przejściowe pomiędzy ekosystemami wodnymi i lądowymi. Występują najczęściej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Do śródlądowych terenów podmokłych zaliczamy m.in. bagna, torfowiska czy tereny zalewowe. Do mokradeł nabrzeżnych należą np., solniska, lasy namorzynowe, laguny, a nawet rafy koralowe. Stawy rybne, pola ryżowe i saliny to przykłady terenów podmokłych utworzonych przez człowieka.

Dlaczego mokradła powinny zostać mokre?
W minionym stuleciu duża część mokradeł została osuszona, po to, aby można je było wykorzystać w rolnictwie. Zmieniono je w pola uprawne, łąki i pastwiska. Obecnie niezniszczone przez człowieka mokradła występują bardzo rzadko. Żyjące na nich rośliny i zwierzęta są również coraz rzadsze, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego niezwykle ważne jest aby chronić te unikalne ekosystemy, które są nieodłącznym elementem polodowcowego krajobrazu Polski.
Od 1970 roku ponad 35% mokradeł na świecie uległo degradacji i proces ten postępuje coraz szybciej. Mokradła pełnią mają duże znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie oraz dla funkcjonowania człowieka. O to kilka z nich:

 1. Magazyn węgla, azotu i innych pierwiastków – okładana materia w postaci złóż torfu i innych osadów organicznych jest magazynem ogromnych ilości węgla i azotu, przyczynie się zatem do ograniczenia efektu cieplarnianego.
 2. Chronią przed suszą i powodziami – mokradła a zwłaszcza torfowiska stanową wielką naturalną „gąbkę”, która chłonie nadmiar wody zapobiegając powodziom i oddaje ją w okresie suszy. Stanowią więc naturalny zbiornik retencyjny magazynujący wodę.
 3. Poprawiają jakość wody – pełnią rolę naturalnych filtrów trwale zatrzymujących i wyłączających z obiegu nadmierne ilości zanieczyszczeń, zarówno z opadów atmosferycznych jak i tych spływających z pół (np. pestycydy, środki ochrony roślin).
 4. Ochładzają powietrze – dzięki parowaniu, które pochłania ciepło mokradła mają istotny wpływ na mikroklimat otoczenia.
 5. Chronią bioróżnorodność – utrudniony dostęp do mokradeł powoduje, że są one ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Organizmy nie rzadko są przystosowane do życia tylko w tym określonym środowisku i w innym mogłyby nie przetrwać.

Aby nadal czerpać tego rodzaju korzyści człowiek powinien nie dopuścić do zniszczenia mokradeł. Bardzo ważne jest więc informowanie społeczeństwa o znaczeniu mokradeł dla przyrody i ludzi.

Światowy Dzień Mokradeł 2023: „Już czas na przywracanie mokradeł”
Tegoroczny temat podkreśla pilną potrzebę ochrony i rekultywacji mokradeł. Wzywa również wszystkich do podjęcia kroków w celu ożywienie i przywrócenia zdegradowanych obszarów podmokłych. Tereny podmokłe obecnie znikają trzy razy szybciej niż lasy! Odwrócenie tego trentu na duże znaczenie zarówno dla przyrody jak i człowieka.
„Nasze działania mają znaczenie. Jedno małe działanie może wywołać efekt rozchodzących się fal.” – jest to główna idea towarzysząca wizualizacji kampanii. Przedstawia ona osobę aktywnie odtwarzającą mokradła poprzez nasadzanie roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozległy wpływ nawet najmniejszych decyzji.

Więcej informacji na temat Konwencji o obszarach wodno-błotnych oraz działaniach Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej znajduje się na stronie ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.
 

Opublikowano w news

Zapraszamy na Ferie zimowe w NPN

Ferie zimowe w Narwiańskim Parku Narodowym.

 

Ferie zimowe zbliżają się do nas wielkimi krokami, w związku z tym poniżej kilka informacji:

 1. Ośrodku Edukacji Przyrodniczej “Młynarzówka” otwarty będzie w weekendy:
 • 21 – 22 stycznia,
 • 28-29 stycznia
 • 4-5 luty

Ośrodek czynny będzie w godz. 10.00 – 14.00 (ostatnie wejście).
Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej oraz projekcja filmu Polskie Parki Narodowe.

 1. Narwiański Park Narodowy zaprasza również dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w zajęciach w OE „Młynarzówka” (Kurowo 12) organizowanych podczas ferii zimowych.

Zajęcia zostały podzielone na dwie tury, zależnie od wieku uczestników:

 1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III pt. „Owady wokół nas”,
  (w programie ciekawostki ze świata owadów oraz zajęcia plastyczne oraz zwiedzanie Ośrodka, czas trwania zajęć ok. 3h)
  Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek ferii (tj. 24.01 i 31.01) o godz. 11.00

Ilość miejsc ograniczona! Na rezerwacje czekamy do 20 stycznia na zajęcia w I terminie (24.01.2023) oraz do 27 stycznia – na II termin (31.01.2023).

 

 1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas IV – VIII pt. „Owady Narwiańskiego Parku Narodowego”

(w programie poznanie ciekawostek ze świata owadów oraz obserwacje mikroskopowe, zwiedzanie Ośrodka, czas trwania zajęć ok. 3h)

Zajęcia będą odbywały się w każdy czwartek ferii (tj. 26.01 i 02.02) o godz. 11.00.

 

Ilość miejsc ograniczona! Na rezerwacje czekamy do 23 stycznia na zajęcia w I terminie (26.01.2023) oraz do 30 stycznia – na II termin (02.02.2023).

Wcześniejszego zgłoszenia udziału należy dokonać telefonicznie: 505906567 lub mailowo: rezerwacje@npn.pl.

 

 

Opublikowano w news

Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie!

 

Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ścieżką
w „koronach drzew”  oraz wieżą widokową.

Spośród zgłoszonych prac Sąd konkursowy powołany przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zgodnie z Regulaminem konkursu, wg określonych kryteriów, wybierze najlepsze prace.

Pula nagród wynosi 70 tys. zł. (I Nagroda – 40 000 zł brutto, II Nagroda – 20 000 zł brutto i III Nagroda – 10 000 zł brutto). Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na ten cel Park przeznaczy kwotę ok. 210 tys. zł.

Termin składania prac mija 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na www.roztoczanskipn.pl – BIP w zakładce Konkursy.

 

Konkurs OEM Ogłoszenie o Konkursie_PN
Plakat konkurs OEM 05.01.2023

 

 

 

 

 

Opublikowano w news

1 grudnia 2022 r. w Białowieskim Parku Narodowym odbył się etap finałowy XI edycji konkursu „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej. Współorganizatorem są wszystkie parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego.

W finale wzięło udział 32 uczniów. Narwiański Park Narodowy reprezentowali uczniowie Miejskiego Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem Wiktor Szepietowski i Wiktor Wyszomirski z opiekunem Katarzyną Bartłomiejczuk.

Uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny przystąpiło do części ustnej. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy mieli możliwość obejrzenia Muzeum Przyrodniczo – Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego.

Wiktor Szepietowski został wyróżniony za przygotowanie kampanii na rzecz wspierania różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Swoją pracę zaprezentował podczas uroczystego finału.

Wiktor Wyszomirski zdobył II miejsce w XI edycji konkursu „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Opublikowano w news

Narew – rzeka ukrytych miejsc” – wystawa i podsumowanie projektu

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka” odbyło się spotkanie podsumowujące partnerski projekt Narwiańskiego Parku Narodowego i M-GCKiS w Choroszczy, realizowanego we współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury.

W sierpniu i wrześniu międzypokoleniowa grupa z obu brzegów rzeki Narwi, a dokładnie z gminy Choroszcz, Kobylin Borzymy oraz Łapy uczestniczyła w poszukiwaniach znaczeń lokalnych nazw miejsc, które znajdowały się na mapie przygotowanej przez pracowników parku.

Odkrywanie historii, zbieranie opowieści i spotkania z najstarszymi mieszkańcami było poprzedzone warsztatami z historii mówionej, dziennikarskimi, a także prezentacją przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa doliny Narwi. Następnie zebrany materiał przełożony został w formę artystyczną.

Zajęcia były prowadzone przez profesjonalistów: Mariusza Bieciuka, specjalistę ds. archiwum historii mówionej z Białostockiego Ośrodka Kultury – Centrum Zamenhofa; Olgę Gordiejew-Pobot – kierowniczkę działu kulturalnego Polskiego Radia Białystok Monikę Godlewską, zajmującą się zawodowo grafiką komputerową i projektowaniem graficznym oraz pracowników parku.

Rezultatem działań jest wystawa plansz graficznych, które są artystyczną interpretacją toponimii zasłyszanej podczas spotkań.

Wystawa ma charakter objazdowy i zostanie zaprezentowana w szkołach, tak by promować i poszerzać o nowe formy, edukację regionalną młodego pokolenia.

Nazwy lokalne miejsc opracowane podczas projektu:

Koziołek, Moczydły, Karakule, Piwowarska, Orle, Złota Jama, Na Dosce, Bielidło, Uhowskie Bieli, Osty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu!!!

wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do „Młynarzówki”!!!

Projekt realizowany był w ramach programu Podlaskiego Instytutu Kultury „PRZYSTAŃ lokalnie”,  współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” oraz środków Województwa Podlaskiego.

 

zdjęcia - podsumowanie projektu

Opublikowano w news

KAMPANIA „OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ”

W związku z sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowisko uruchomiło kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków związanych z racjonalnym gospodarowaniem energią, zarówno w domu jak i biurze czy szkole. Energia elektryczna wykorzystywana jest niemal we wszystkich aspektach naszego życia. Nie tylko ułatwia nam codzienne czynności, ale również zapewnia komfort w gospodarstwach domowych i miejscu pracy. Paliwa kopalne, takie jak: węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa występują na świecie w ograniczonych ilościach. Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Przy czym zmniejszenie ich użycia spowoduje, że starczy ich na dłużej. Pamiętajmy również, iż rachunki za energią elektryczną to jeden z podstawowych wydatków. Warto więc wiedzieć jak oszczędzić, zwłaszcza teraz, kiedy ceny prądu rosną i wprowadzony został roczny limit jego zużycia.

Poniżej przedstawiamy przykłady dobrych praktyk, jak oszczędzać energię:

 1. Podczas gotowania potraw przykrywaj garnki pokrywką – przyspieszy to proces gotowania i skróci czas korzystania z płyty indukcyjnej
 2. Piekąc potrawy w piekarniku, nie otwieraj go w ogóle lub nie rób tego zbyt często – urządzenie będzie musiało nagrzać się ponownie, zużywając przy tym sporo prądu.
 3. Wyłącz piekarnik wcześniej – zwłaszcza w przypadku jedzenia, które jest już “prawie gotowe”. Piekarnik jest nagrzany przez długi czas, dlatego jego wcześniejsze wyłączenie pozwoli nam zaoszczędzić sporo prądu, a jedzenie z pewnością dopiecze się bez dodatkowej pracy sprzętu!
 4. Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki i zamrażarki, a także pilnuj, aby drzwi od nich były zamknięte – ponowne ochłodzenie ich wnętrza pochłania dużo energii (niektóre lodówki wyposażone są w system monitorowania czasu otwartej lodówki, przypominając tym samym o jej zamknięciu np. za pomocą dźwięku).
 5. Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.
 6. Zagotuj w czajniku tylko tyle wody, ile potrzebujesz – im więcej wody do niego wlejesz, tym dłużej będzie pracował i pobierał energię.
 7. Nigdy nie odkręcaj grzejników przy otwartym oknie – tę lekcję powinniśmy pamiętać z zajęć z fizyki!
 8. Wyłącz urządzenia z których w tej chwili nie korzystasz, np. komputer, telewizor, radio itp.
 9. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.
 10. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.
 11. Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.
 12. W czasie wykonywania czynności, które nie wymagają silnego oświetlenia sufitowego, korzystaj z lampki – mniej intensywne oświetlenie pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.
 13. Zrezygnuj z lampek zamontowanych przed Twoim domem – szczególnie, jeśli świecą się one w ciągu dnia.

Czy wiesz, że…

 • Największymi pożeraczami prądu są płyta indukcyjna i bojler elektryczny. Zaraz za nimi znajdują się piekarnik, lodówka i zmywarka. Nie oznacza to jednak, że w każdym domu to one będą pobierały ajwięcej energii elektrycznej. Wszystko zależy od tego jak intensywnie korzystasz z danego urządzenia.
 • Prądu zużywamy coraz więcej… Z roku na rok zapotrzebowanie na energię elektryczną drastycznie wzrasta, a budowanie nowych elektrowni węglowych może w znacznym stopniu zaszkodzić środowisku naturalnemu. Dlatego państwa inwestują oraz zachęcają do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat, oraz pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie.

Opublikowano w news