Wróc do strony głównej

Projekty realizowane ze środków NFOŚ

Ochrona siedlisk i gatunków zależnych od wody w Narwiańskim Parku Narodowym.

Czytaj więcej…

Ochrona ekosystemów wodnych oraz siedlisk awifauny i herpetofauny w Narwiańskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów prywatnych.”
NFOŚiGW nr 786/2021/Wn-10/OP-WK/D


Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie nr 786/2021/Wn-10/OP-WK/D z 07.07.2021
Wartość inwestycji: 2 002 420,00 zł.
Wartość dofinansowania: – 1 997 500,00 zł.

Czytaj więcej

Zespół dworsko – parkowy w Kurowie jako baza służb ochrony przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego

NFOSiGW 606/2021/Wn10/Op-wk/D

Czytaj więcej