Wróc do strony głównej

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2021 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania Ośrodka
Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

Zasady udostępniania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”

$ 1
Postanowienia ogólne

 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” – Kurowo 12, zwany dalej Ośrodkiem,udostępnia do zwiedzania ekspozycje stałe i czasowe.
 2. 2. Ośrodek jest czynny:
  1. wtorek – piątek w godzinach 9:00 – 15:00 (ostatnie wejście 60 minut przed zamknięciem); b) w okresie od 16 kwietnia do 30 września – w dniach wtorek – piątek w godzinach
  2. 9:00 – 15:00 (ostatnie wejście 60 minut przed zamknięciem), w weekendy w godzinach
  3. 10:30 – 17:30 (ostatnie wejście 60 minut przed zamknięciem).
 3. Ośrodek jest nieczynny: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 listopada, 11 listopada, 24 – 26 grudnia, I i II dnia katolickich Świąt Wielkanocnych.
 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora NPN, dopuszcza się możliwość zwiedzania Ośrodka poza ustalonymi dniami, godzinami oraz limitem osób.
 5. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych awariami, problemami technicznymi itp. Ośrodek może zostać wyłączony ze zwiedzania.
 6. Ośrodek można zwiedzać w grupach maksymalnie 20 osób (dorosłych i/lub dzieci).
 7. Grupa zorganizowana to grupa maksymalnie 20 osób (dorosłych i/lub dzieci, która z wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji grupowej za zwiedzanie ekspozycji. W przypadku większej liczby osób grupa rezerwuje kolejne terminy zwiedzania.
 8. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – istnieje możliwość wjazdu na ekspozycję np. wózkiem inwalidzkim.

$ 1
Organizacja zwiedzania i opłaty

 1. Czas zwiedzania ekspozycji (+ film o Narwiańskim Parku Narodowym) wynosi około 60 minut. Ostatnie wejście w celu zwiedzania ekspozycjo odbywa się 60 minut przed zamknięciem Ośrodka.
 2. Ceny biletów określa zarządzenie Dyrektora NPN w sprawie cennika opłat, który udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem: https://npn.pl/cennik
 3. Dostępne są bilety normalne, ulgowe i rodzinne.
 4. Do zakupu biletów ulgowych (na podstawie stosownych dokumentów) upoważnieni są:
  1. dzieci od 6 roku życia;
  2. uczniowie i studenci;
  3. emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie;
  4. mieszkańcy gmin Narwiańskiego Parku Narodowego
  5. żołnierze służby czynnej;
  6. posiadacze karty dużej rodziny.
 5. Bilet rodzinny przysługuje jednej lub dwóm osobom dorosłym z dziećmi w wieku do lat 18, będących członkami tej rodziny.
 6. Dzieci do 5 lat włącznie, są zwolnione z konieczności zakupu biletu.
 7. W uzasadnionych przypadkach o sposobie zwiedzania ekspozycji decydują pracownicy NPN. Pracownicy NPN ustalają godziny zwiedzania informując o tym zwiedzających
 8. Ośrodek jest monitorowany przez system kamer.
 9. Przed zakupem biletu należy okazać ważny dokument uprawniający do ulgi.
 10. W przypadku nie stawienia się zwiedzających w ustalonym terminie (dotyczy rezerwacji grupowych) wejście do Ośrodka nie jest gwarantowane.

$ 3
Zasady zwiedzania Ośrodka

 1. Zwiedzających obowiązuje zachowanie ciszy i porządku oraz stosowania się do poleceń pracowników NPN.
 2. We wszystkich pomieszczeniach ekspozycyjnych obowiązuje zakaz jedzenia i picia, żucia gumy, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów, w tym elektronicznych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu.
 3. Zwiedzających obowiązuje:
  1. Zakaz prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych;
  2. zakaz dotykania ekspozycji i siadania na obudowach stołów;
  3. zakaz wprowadzania oraz wnoszenia psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, do wszystkich pomieszczeń Ośrodka;
  4. zakaz filmowania amatorskiego, filmowanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora NPN.
 4. W przypadku rażącego naruszenia przez zwiedzającego postanowień niniejszych Zasad, a w szczególności, gdy zwiedzający jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zakłóca spokój i porządek oraz nie stosuje się do zasad udostępniania Ośrodka lub poleceń pracowników NPN, może on nie zostać dopuszczony do zwiedzania ekspozycji, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

$ 4
Postanowienia końcowe

 1. NPN nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające zarówno z naruszenia Zasad udostępniania Ośrodka jak i z ogólnych zasad BHP
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Zasadach będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.