Wróc do strony głównej

Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Białostocką


Fot. Politechnika Białostocka5 października 2021 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej został podpisany list intencyjny w sprawie stałej współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa między Politechniką Białostocką, a Narwiańskim Parkiem Narodowym, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Wigierskim Parkiem Narodowym.

Współpraca będzie realizowana w wielu obszarach, począwszy od opracowania przez uczelnię innowacyjnych systemów koszenia terenów podmokłych, tworzenie systemów monitorowania zasobów naturalnych, po praktyki i staże studentów Politechniki Białostockiej na terenie podlaskich parków narodowych.

 
Fot. Politechnika Białostocka