Wróc do strony głównej

To już 19 lat jak obszar NPN został objęty Konwencją Ramsarską.


To już 19 lat jak obszar Narwiańskiego Parku Narodowego został objęty Konwencją Ramsarską.

Dokładnie tak, 29 października 2002 roku otrzymaliśmy status obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Gęsi pod Kątami Suraskimi
Gęsi pod Kątami Suraskimi Fot. Mikołaj Pruszyński

Rozlewiska Narwi, to unikatowe obszary w skali Europy. Dolina jest lęgowiskiem dla PONAD 1% EUROPEJSKIEJ POPULACJI PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH!
Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie mokradeł, na których występują lub okresowo przebywają populacje ptaków wodnych. Ochronie podlegają również obszary na których występują gatunki, zbiorowiska roślinne lub zespoły zwierząt narażone lub zagrożone wyginięciem.
Konwencja Ramsarska obchodzi w tym roku swoje 50-cio lecie. Na świecie została przyjęta 2 lutego 1971 roku i jest to najstarsza sieć obszarów chronionych. W Polsce była ratyfikowana 2 marca 1978 roku.

Opublikowano w news