Wróc do strony głównej

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o przyjęciu tymczasowych celów ochrony …


“Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 oraz Narwiańskie Bagna PLH200002”

 

https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/udzial-w-postepowaniach-administracyjnych/obwieszczenie-ministra-mkis-w-sprawie-przyjecia-tymczasowych-celow-ochrony-dla-siedlisk-przyrodniczych-oraz-gatunkow-i-ich-siedlisk-bedacych-przedmiotami-ochrony-w-obszarach-natura-2000-bagienna-dolina-narwi-plb-200001-narwianskie-bagna-plh-200002/

 

Opublikowano w news