Wróc do strony głównej

Porozumienie na wykorzystanie samolotów gaśniczych


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Dyrektorzy trzech Parków Narodowych: Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego
fot. Anna Jakimiuk
Dyrektor Parków Państwowych Andrzej Józef Nowak oraz Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski
fot. Anna Jakimiuk

Pożary stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo dla przyrody. Wraz z początkiem kwietnia rozpoczyna się niebezpieczny okres pod względem powstawania pożarów. Duża ilość suchych zeszłorocznych traw i trzcinowiska oraz wciąż jeszcze spotykane wiosenne wypalanie traw to swoista mieszanka wybuchowa.

Obawa przed tym żywiołem i jego destrukcyjnym działaniem pociąga za sobą wymóg ochrony terenu Parku przed pożarami.

W dniu 31 marca 2022 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Dyrektorzy trzech Parków Narodowych: Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego podpisali porozumienia na wykorzystanie samolotów gaśniczych do gaszenia pożarów na terenach w/w parków narodowych.

Dzięki porozumieniu w przypadku powstania pożaru, Narwiański Park Narodowy będzie mógł wykorzystać samolot będący w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do jego gaszenia.

Mamy nadzieje, że nie będzie konieczności wykorzystywania zapisów porozumienia w praktyce.

Opublikowano w news