Wróc do strony głównej

Światowy Dzień Ochrony Środowiska


5-go czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Parlament Narodów na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.

5 czerwca to największy i najpopularniejszy dzień pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. W 2022 roku święto to obchodzimy pod hasłem: #OnlyOneEarth, czyli #TylkoJednaZiemia! Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie do aktywnej działalności proekologicznej.

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest doskonałą okazją do rozejrzenia się wokół siebie i podjęcia konkretnych działań. Możemy posadzić drzewa, krzewy, kwiaty, zorganizować akcję sprzątanie naszego otoczenia, itp.
Pamiętajmy, dla dobrego rozwoju niezbędna jest harmonia między ludźmi a naturą.

 

W ciągu ostatnich lat charakter realizowanych w tym dniu koncepcji wielokrotnie się zmieniał, ale cel wciąż pozostawał niezmienny: budowanie partnerstwa nie tylko wśród ludzi, ale także między żyjącymi na naszej planecie gatunkami. Zmiana klimatu może poważnie zaszkodzić życiu ludzkiemu. Klęski, takie jak powodzie i susze, powodują szkody dla bioróżnorodności. Spowodowane jest to nierozważnym wydobywaniem zasobów naturalnych, ścinką drzew i intensyfikacją rozwoju rolnictwa. I dlatego misją każdego Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest uświadamianie w zakresie występujących zagrożeń, a przede wszystkim zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wskazywanie rozwiązań w tym obszarze.

 

„Edukacja ekologiczna powinna uczyć, że każde, nawet najmniejsze działanie, jeżeli tylko służy dobru Ziemi, ma sens i jest potrzebne”
Piotr Skubała

 

Czym jest środowisko? To przestrzeń, w której żyjemy.

Obecnie duża część społeczeństwa mieszka w miastach. Wpływa to znacząco na sposób postrzegania środowiska i związku z nim. O ile mieszkańcom wsi łatwo mówić o swojej przyrodzie i swoim środowisku, to żyjąc w mieście oddzielamy często swoje” ja” oraz „moje miasto” od środowiska – pojęcie to kojarzy się raczej z wycieczką i wyjazdem za miasto, a nie miejskim pejzażem. Tymczasem środowisko to ogół przyrodniczych elementów: ożywionych, nieożywionych oraz wytworów działalności człowieka. Tak, więc idąc za tą definicją, miasto stało się naszym środowiskiem życia, stanowi naszą integralną część i nie zasługuje na odrębne traktowanie. Powinno być obszarem naszej szczególnej troski.

Środowisko, które nas otacza, wpływa zarówno na jakość naszego życia jak i nasze samopoczucie. To, czy jesteśmy nerwowi, czy spokojni, czy oddajemy się naszej pracy z wysiłkiem i stresem czy może z radością podejmujemy nowe działania? Czy możemy zaczerpnąć głęboki oddech, czy wstrzymujemy go przechodząc przez wielkie osiedla? Co stało się naszym środowiskiem życia? Czy mamy świadomość, w jakim otoczeniu żyjemy, czy wyłączamy się z tej świadomości, zbombardowani natłokiem negatywnych widomości: o zanieczyszczeniach, skażeniach, degradacji? Zastanówmy się: gdzie chcielibyśmy żyć?
Czy mamy wpływ na nasze środowisko? Otóż tak!
Wpływamy na środowisko w każdej chwili naszego życia i poprzez codzienne wybory kształtujemy jego jakość. To od nas zależy, czy świadomie obchodzimy się z wodą i energią, czy dokonujemy dobrych konsumenckich wyborów, czy nasz balkon jest mini ogródkiem z kwiatami, warzywami… Każdy dzień naszego życia kształtuje wygląd Ziemi. Codziennie, na każdym kroku podejmujemy decyzje, które wpływają na kondycję naszej planety.
Jak więc możemy mówić, że nie mamy wpływu na to, co się na niej dzieje? Możemy wykonać tyle dobrych rzeczy dla przyrody, ile wykonujemy czynności w życiu.
Otworzyć się na świadome przeżywanie życia!

Czy zrównoważony rozwój i ekologiczny tryb życia oznacza pogorszenie poziomu życia? Co utracimy a co zyskamy? Wdrażając ekologiczne postawy w nasze życie np. rezygnując z samochodu, ograniczając kupowanie, obniżymy standard naszego życia, na który ciężko pracujemy i o który ciągle zabiegamy. W zamian poprawimy jakości swojego życia. Zdobędziemy czas na spotkania z ludźmi, wycieczki, spacery, będziemy oddychać lepszym powietrzem, zrelaksowani, wypoczęci, szczęśliwsi. Będziemy mieć mniej materialnych rzeczy, za to więcej wspomnień i przeżyć. Zamienimy ilość na jakość.

Jak uczyć o środowisku nasze dzieci? Uczenie o śmieciach i zagrożeniach wywołuje strach i przygnębienie, bezradność a w dalszej kolejności – wycofanie się i zamknięcie na problem.
Dużo bardziej wartościowe i bardziej pożyteczne jest uczenie o tym, co ja mogę zrobić, na co mam wpływ, jak mogę korzystać z zasobów w sposób zrównoważony. Promujmy pozytywną edukację ekologiczną, stwarzajmy dzieciom okazje do zauważania powiązań środowiskowych oraz spotkań z przyrodą. Cieszmy się wraz z dziećmi naszym środowiskiem i troszczmy się o niego.

Opublikowano w news