Wróc do strony głównej

Warsztaty dla nauczycieli w Narwiańskim Parku Narodowym


 

Narwiański Park Narodowy serdecznie zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych na warsztaty pt. „Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk oraz znaczenie gatunków inwazyjnych jako zagrożenie dla bioróżnorodności rodzimych gatunków”, które odbędą się w dniach 15 – 16 czerwca 2023 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy.

Warsztaty są bezpłatne, organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres marek.sielicki@npn.pl do dnia 9 czerwca 2023r.

W załączeniu znajdziecie Państwo Oficjalne Zaproszenie wraz ze szczegółami warsztatów oraz formularz zgłoszenia.

 

Program warsztatów:

„Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk oraz znaczenie gatunków inwazyjnych jako zagrożenie dla bioróżnorodności rodzimych gatunków”

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATÓW                              15.06.2023 r.

15.00

Spotkanie uczestników w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy.

 

15.15

Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka.

 

16.15

Marta Tyborowska Narwiański Park Narodowy

Wprowadzenie w tematykę warsztatów, przybliżenie charakterystyki rzeki anastomozującej i doliny Narwi jako ostoi ptaków wodno-błotnych.

16.45

Agnieszka Pruszyńska Narwiański Park Narodowy:

Prezentacja: „Roślinne gatunki inwazyjne w NPN– identyfikacja, zagrożenia i przeciwdziałania“.

 

17.30

Przerwa kawowa.

 

18.00

Mikołaj Pruszyński Koordynator projektu:

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna.”

 

18.45

Otwarta dyskusja na temat części teoretycznej warsztatów.

 

19.00

Przejazd do m. Rzędziany i zakwaterowanie.

19.30

Obiadokolacja.

 

DRUGI DZIEŃ WARSZTATÓW                     16.06.2023 r.

 

8.30

Śniadanie.

 

9.15

Warsztaty terenowe ” Inwazyjne obce gatunki roślin w NPN” na terenie Parku w okolicach miejscowości Rzędziany.

 

12.00

Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Rozdanie uczestnikom materiałów dydaktycznych związanych z tematem szkolenia.

 

Warsztaty organizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 “Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna.” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opublikowano w news