Wróc do strony głównej

Realizowane projekty

Projekty realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje z Budżetu Państwa

Czytaj więcej

Narwiański Park Narodowy - Dotacje z Budżetu Państwa

Dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe

Czytaj więcej

Logo Lasy Państwowe

Narew – rzeka ukrytych miejsc

umowa nr 4/03/2022
Czytaj więcej

“Dostępne parki przyrodnicze”

Umowa nr 008-PP-2022-0
Czytaj więcej

„Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno”

POIS.02.04.00-00-0165/16-00
Czytaj więcej

„Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka”

POIS. 02.04.00-00-0028/16 a
Czytaj więcej

„Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”

POIS.02.04.00-00-0023/16
Czytaj więcej

„Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”

POIS.02.04.00-00-0170/16
Czytaj więcej

„Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna”

POIS.02.04.00-00-0010/17-03
Czytaj więcej

„Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.”

POIS.02.04.00-00-0005/18-00
Czytaj więcej

„Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I ,  Etap II”.

EZ.0290.1.17.2017 na realizację zadania pt.:
Czytaj więcej