PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z ośmioma parkami narodowymi przygotowała publikację prezentującą najciekawsze obiekty do zwiedzenia
w parkach. „Spacerownik” zawiera mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas wizyt w parkach. Uzupełnieniem „Spacerownika” jest cykl filmów pt. Energia rytmu natury”, który pokazuje nieodkryte zakamarki parków.

PGE jest największym, krajowym inwestorem w odnawialne źródła energii i liderem zielonej zmiany w polskiej energetyce. Współpraca z ośmioma parkami narodowymi jest przedłużeniem naszej działalności biznesowej opartej na odpowiedzialności
za środowisko naturalne. Kluczowym filarem tej współpracy są projekty edukacyjne. W ten sposób realizujemy naszą misję z zakresu ochrony przyrody. Przykładem naszego zaangażowania w tej dziedzinie jest „Spacerownik”, będący jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem po najważniejszych zakątkach parków wspieranych przez PGE. Jego uzupełnieniem jest cykl filmów „Energia rytmu natury”, zachęcający do ich odwiedzenia i przybliżający te miejsca w parkach narodowych, która są niedostępne dla zwiedzających
– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spacerownik
Broszura – Spacerownik PGE

Spacerownik

Przygotowany przez PGE „Spacerownik” stanowi użyteczną publikację, omawiającą walory ośmiu parków narodowych wspieranych przez PGE. Prezentuje on najciekawsze obiekty do zwiedzenia w parkach, mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas spaceru.

Link do pobrania „Spacerownika”: https://www.gkpge.pl/grupa-pge/zrownowazony-rozwoj/srodowisko/energia-rytmu-natury

Energia rytmu natury

Kolejnym projektem realizowanym wspólnie z polskimi parkami narodowymi i jednocześnie uzupełnieniem „Spacerownika” jest „Energia rytmu natury”. Seria edukacyjnych filmów przyrodniczych ukazuje zmienność cyklów natury w parkach narodowych. Poprzez wykorzystanie nagrań z fotopułapek, odkrywa nieznane i niedostępne dla widza zakamarki, jak również ukazuje życie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Pierwszy film z cyklu pt. „Wiosna” opowiada o przebudzeniu przyrody po miesiącach mroźnej zimy, wiosennym rozkwicie ekosystemów, narodzinach nowego życia i towarzyszącym temu trudom wychowania potomstwa. Znalazły się w nim ujęcia wykonane m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie uwieczniono toki batalionów, gody żab moczarowych czy żurawi.

Link do filmu „Wiosna”, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D3S3c_U7D70

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są
w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia rytmu natury”. Wśród parków wspieranych przez PGE są:
Biebrzański PN, Świętokrzyski PN, Roztoczański PN, Kampinoski PN, Słowiński PN, Wigierski PN, Magurski PN oraz Narwiański PN. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Współpraca koncentruje się głównie na działaniach z zakresu czynnej ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych
i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych. Prowadzony jest również szereg projektów edukacyjnych angażujących lokalne społeczności, dzieci i młodzież szkolną z otuliny parków, turystów odwiedzających parki oraz pracowników Grupy PGE i ich rodziny.

Link do spotu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rzEOj_q-GZw

Opublikowano w news

Zapraszamy w pierwszą niedzielę lipca na coroczne spotkanie ze wszystkimi podlaskimi parkami narodowymi i krajobrazowymi. Dowiedzcie się, jakie unikalne skarby przyrody chronią podlaskie parki, zobaczcie piękno i bogactwo naszej tradycji, posmakujcie podlaskich specjałów kulinarnych, zachwyćcie się wytworami rękodzielników ludowych regionu.

piknik_notatka logo PIKNIKU_2023

W jednym dniu i w jednym miejscu odwiedźcie podlaskie parki narodowe:
1. Białowieski Park Narodowy,
2. Biebrzański Park Narodowy,
3. Narwiański Park Narodowy,
4. Wigierski Park Narodowy,
oraz podlaskie parki krajobrazowe:
1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi,
2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
3. Suwalski Park Krajobrazowy.

Pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej będą prowadzić warsztaty, koordynować aktywności artystyczne, snuć opowieści, zadawać zagadki, odpowiadać na Wasze pytania. Wszystkie stanowiska edukacyjne połączy gra terenowa przybliżająca zwiedzającym ochronę przyrody oraz bogactwo przyrodniczo-kulturowe województwa podlaskiego. Przejście gry zapewni atrakcyjne upominki. Czeka też na Was quiz wiedzy z nagrodami.

W trakcie Pikniku będzie można obejrzeć wystawę plenerową „Klimaty Podlasia”. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej udostępnieni uczestnikom Wydarzenia wystawy: Sztuka Ludowa Podlasia, Zwierzęta w estetyce ludowej, Wnętrza dworskie we dworze z Bobry Wielkiej, Dawne leśnictwo na Podlasiu, Leśna bimbrownia, O pożytkach z gliny płynących, a także częściowo udostępni wystawy stałe: Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Środki transportu wiejskiego, Wnętrze w domu z Jacowlan, Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny, Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych, Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł, Wnętrze chałupy z Tymianek-Buci, Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wsi.

Uczestnicy Pikniku będą mogli wziąć udział w warsztatach wykonywania zabawek glinianych oraz prezentacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.
Obecność Kół Gospodyń Wiejskich zapewni odwiedzającym regionalny poczęstunek.
Twórcy i rzemieślnicy ludowi wystawią swoje rękodzieła, które będzie możliwość zakupić w trakcie trwania Pikniku.

Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych jest doskonałą okazją do: poszerzenia wiedzy na tematy związane z ekosystemami i ochroną środowiska naturalnego, promocji walorów przyrodniczych województwa podlaskiego i pokazania bogatej oferty edukacyjnej parków narodowych i krajobrazowych.
To też świetny pomysł na aktywne spędzenie dnia w pięknym miejscu jakim jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, bez pośpiechu, w rodzinnym gronie. Zapraszamy zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów!

Organizatorami III Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych są:
Białowieski Park Narodowy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
W organizację wydarzenia zaangażowali się:
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Suwalski Park Krajobrazowy

Patronat medialny nad Piknikiem objęły:
Telewizja Białystok oraz Radio Białystok

Data: 02.07.2023 r. (niedziela)
Godzina: 11.00-17.00
Miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
Wstęp: bezpłatny

Opublikowano w news

 

Narwiański Park Narodowy serdecznie zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych na warsztaty pt. „Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk oraz znaczenie gatunków inwazyjnych jako zagrożenie dla bioróżnorodności rodzimych gatunków”, które odbędą się w dniach 15 – 16 czerwca 2023 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy.

Warsztaty są bezpłatne, organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres marek.sielicki@npn.pl do dnia 9 czerwca 2023r.

W załączeniu znajdziecie Państwo Oficjalne Zaproszenie wraz ze szczegółami warsztatów oraz formularz zgłoszenia.

 

Program warsztatów:

„Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk oraz znaczenie gatunków inwazyjnych jako zagrożenie dla bioróżnorodności rodzimych gatunków”

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATÓW                              15.06.2023 r.

15.00

Spotkanie uczestników w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy.

 

15.15

Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka.

 

16.15

Marta Tyborowska Narwiański Park Narodowy

Wprowadzenie w tematykę warsztatów, przybliżenie charakterystyki rzeki anastomozującej i doliny Narwi jako ostoi ptaków wodno-błotnych.

16.45

Agnieszka Pruszyńska Narwiański Park Narodowy:

Prezentacja: „Roślinne gatunki inwazyjne w NPN– identyfikacja, zagrożenia i przeciwdziałania“.

 

17.30

Przerwa kawowa.

 

18.00

Mikołaj Pruszyński Koordynator projektu:

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna.”

 

18.45

Otwarta dyskusja na temat części teoretycznej warsztatów.

 

19.00

Przejazd do m. Rzędziany i zakwaterowanie.

19.30

Obiadokolacja.

 

DRUGI DZIEŃ WARSZTATÓW                     16.06.2023 r.

 

8.30

Śniadanie.

 

9.15

Warsztaty terenowe ” Inwazyjne obce gatunki roślin w NPN” na terenie Parku w okolicach miejscowości Rzędziany.

 

12.00

Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Rozdanie uczestnikom materiałów dydaktycznych związanych z tematem szkolenia.

 

Warsztaty organizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 “Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna.” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opublikowano w news
Na prośbę EC Euro Consulting Sp. z o.o. – Wykonawcy Lokalnej Strategii Rozwoju, działającego na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzka Dolina, informujemy o trwających w dniach 15.05-24.05.2023 r. konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina.
Na stronie http://sasiedzkadolina.pl/blog (po kliknięciu w przycisk “Otwórz”) znajduje się projekt przedmiotowego dokumentu. Istnieje możliwości komentowania tekstu, nanoszenia uwag za pomocą formularza znajdującego się na stronie pod tym samym adresem (w formie formularza/Ankiety online – przycisk “Sprawdź” lub Formularza w formacie PDF).
Opublikowano w news

Od dnia 16 maj 2023r. do odwołania, z użytkowania pozostaje wyłączony fragment szlaku wodnego „Narwiański Labirynt” na odcinku Radule – Rzędziany (ok. 5km).

Szlak zostaje wyłączony z użytkowania z powodu bardzo niskiego poziomu wody związanego m.in. z remontem jazu w miejscowości Rzędziany. Na wyłączonym z użytkowania odcinku szlaku wodnego znajdują się odcinki mogące stanowić niebezpieczeństwo dla poruszających się tam osób.

Należy do nich tzw. próg młyński w miejscowości Radule.

Zarządzenie nr 16/2023  Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

Opublikowano w news

Co roku, w drugą sobotę maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych.

Temat ptaków jest szczególnie bliski naszemu Parkowi. Są one największym bogactwem Doliny Narwi. Spotykamy tu przede wszystkim gatunki wodno-błotne, dla których rozległe obszary trzcinowisk, turzycowisk i zarośli są idealnym miejscem żerowania i gniazdowania.

Obchody Światowego Dnia Ptaków Wędrownych mają na celu zwrócenia uwagi na ochronę gatunków ptaków migrujących. Dotyczy to głównie zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówek oraz opieki nad siedliskami i terenami zgrupowań.

Dolina Narwi jest miejscem odpoczynku i żerowania dla wielu ptaków w drodze na tereny lęgowe. Wśród gatunków migrujących najwięcej spotyka się blaszkodziobych, głównie kaczek i gęsi. Zaobserwujemy np.: głowienki, czernice, płaskonosy, świstuny, a także duże stada gęsi zbożowych, białoczelnych i gęgawy.

W tym roku odwiedził nas nawet gość z Holandii! O czym można było przeczytać w poście na naszym funpage’u na Fcebooku (Gość z Holandii).

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ptaków Wędrownych zapraszamy 13 maja (sobota) na godzinę 11.00 do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”!

W ramach cyklu „Narwiańskie spotkania i opowieści o przyrodzie” realizowane dzięki wsparciu Fundacji PGE wystąpi z prelekcją wyjątkowy gość Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy biolog, zoolog, ornitolog, popularyzator nauki i wielki miłośnik emocjonalnego i intelektualnego życia zwierząt.

Po spotkaniu odbędzie się spacer z jednym z największych pasjonatów ptaków wodno-błotnych Podlasia oraz pracownikiem Narwiańskiego Parku Narodowego – dr Mikołajem Pruszyńskim, który opowie o upodobaniach ptaków migrujących Doliną Narwi.

Po wycieczce zapraszamy na ognisko, które odbędzie się w altanie na polu biwakowym w Kurowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Na spacer obowiązują zapisy, które przyjmujemy do 11.05.2023 telefonicznie pod nr 505 906 567 (dni robocze 7.30 – 15.30) lub mailowo: rezerwacje@npn.pl

Poniżej szczegółowy program wydarzenia:

11.00 – 11.20 Otwarcie spotkania – Grzegorz Piekarski, Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

11.20 – 12.20 „Wielkie wędrówki ptaków” (prelekcja), Adam Zbyryt

12.20 – 12.40 Przerwa kawowa i dyskusja z gościem

12.40 – 14.40 „Szlakami ptaków” (spacer po Narwiańskim Parku Narodowym), dr Mikołaj Pruszyński

14.40 – 15.40 Ognisko w altanie na polu biwakowym w Kurowie

Zdjęcie - Ptaki w Narwiańskim Parku Narodowym

 

 

Opublikowano w news

7-go kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bobrów. Datę tę, wybrano nieprzypadkowo, jest to dzień urodzin amerykańskiej badaczki – Dorothy Richards. Poświęciła ona 50 lat swojego życia na obserwacje tych wspaniałych gryzoni oraz ich nieocenionej roli w przyrodzie.

Dzień Bobra
Dzień Bobra – ulotka informacyjna

Bóbr jako jedyny gatunek obok człowieka potrafi przystosować środowisko do swoich potrzeb. To znakomity inżynier i budowniczy urządzeń hydrotechnicznych.
Lista korzyści, jakie płyną z obecności bobra w środowisku jest bardzo długa. Oto kilka z nich:
• Potoki, rzeki oraz ich doliny – jeśli tylko pozostawić je bobrom – zmieniają się w dzikie i trudnodostępne rozlewiska tworząc bogate skupiska bioróżnorodności;
• Ich działalność poprawia warunki hydrologiczne rzek i potoków;
• Tworzone przez bobry naturalne zbiorniki retencyjne pozwalają utrzymywać wysoki poziom wody;
• Są mistrzami retencji, a to ona jest najskuteczniejszym sposobem na walkę z powodziami i suszą;
• Bobry, utrzymując wysoki poziom wody tam, gdzie działalność człowieka doprowadziła do przesuszenia torfu, zatrzymują ten proces.

Dzień Bobra - program
Dzień Bobra – program

Dlatego, choć czasem psocą i wchodzą człowiekowi w szkodę, ich wpływ na środowisko jest pozytywny i niezastąpiony.
Chrońmy bobry i wykorzystujmy ich niezwykłe zdolności! Chroniąc go, chronimy wiele rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt związanych z mokradłami, miejscami dzikimi, niedostępnymi dla większości ludzi!

Na koniec tylko 7 ciekawostek o bohaterach dzisiejszego dnia, choć lista jest dużo dłuższa:
1. Futro bobrów nie przepuszcza wody;
2. Kiedy nurkują pod wodą ich uszy się zatykają;
3. Bóbr potrafi wstrzymać oddech nawet na kwadrans, co czyni go wyśmienitym nurkiem;
4. Żółty lub nawet czerwonawy kolor zębów bobra świadczy o ich dobrym zdrowiu, wynika to z dużej ilości żelaza w szkliwie;
5. Siekacze, których bóbr używa do żerowania i ścinania drzew, rosną przez całe jego życie i nie mają korzeni;
6. Bóbr jest monogamiczny i tworzy trwałe, wieloletnie związki z jednym partnerem;
7. W średniowieczu, ze względu na obecność łusek na ogonie, Kościół pozwalał na jedzenie bobrzego mięsa w dni postne, jak ryby.

Zdjęcia Bobrów

Opublikowano w news

W bieżącym roku Narwiański Park Narodowy rozpoczął współpracę z Fundacją PGE. W ramach wspólnego projektu „Narwiańskie spotkania i opowieści o przyrodzie” zorganizowane zostaną 4 wydarzenia, na które zaprosimy ekspertów z różnych dziedzin:

  • 15 kwietnia – Dzień Bobra

  • 13 maja – Dzień Ptaków Wędrownych

  • 16 września – Dzień Łosia

  • 7 października – Dzień Rzek

Spotkania odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka. Po prelekcji planowany jest poczęstunek oraz spacer w terenie.

Podczas Biesiady Miodowej, w dniu 27 sierpnia przegotowana zostanie gra terenowa dla odwiedzających. Uczestnicy Biesiady, głównie dzieci odwiedzając stoiska poszczególnych parków narodowych będę rozwiązywać zadania. Za poprawną odpowiedź otrzymają pieczątkę danego parku narodowego. Po odwiedzeniu wszystkich stoisk i zebraniu kompletu pieczątek uczestnik „gry terenowej” otrzyma pakiet zawierający gadżety i materiały z podlaskich parków narodowych.

Rozszerzona zostanie również nasza oferta edukacyjna dla najmłodszych. Przygotowane zostaną nowe zajęcia pt. ‘Tajemnicza moc rzeki’. Uczniowie zdobędą wiedzę o obiegu wody w przyrodzie oraz o tym jak ważną rolę pełnią mokradła.

W sezonie letnim po raz pierwszy przeprowadzona zostanie inwentaryzacja fauny chiropterologicznej w NPN. Po zakończeniu opracowania danych zaplanowano 4 warsztaty edukacyjne pt. „Wykorzystanie różnych typów siedlisk przez nietoperze w Narwiańskim Parku Narodowym”.
Warsztaty odbędą się w okresie: 09.2023 r.- 05.2024 r. i będą składały się z wykładu o biologii nietoperzy oraz wyjścia terenowego.

Już dziś zapraszamy na pierwsze wydarzenie – Dzień Bobra, które odbędzie się 15 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie.

Informacje o wszystkich wydarzeniach będą się pojawiały systematycznie na naszym profilu Facebook.

PGE Fundacja
PGE Fundacja
Opublikowano w news

Zachęcamy do pobrania gry multimedialnej “Odkrywca Parków Narodowych”.

Poniżej linki do pobrania gry:

sklep GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details…

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201

App Store: https://apps.apple.com/…/odkrywca-park%C3…/id6444285637

Gra została zrealizowana w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 “Promocja Parków Narodowych jako marki” przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przed Tobą gra ODKRYWCA PARKÓW NARODOWYCH!

Podczas rozgrywki odwiedzając poszczególne parki narodowe zgłębisz tajniki o nich. Do dyspozycji masz przewodnik, gdzie znajdziesz informacje na temat każdego z parków, a także Atlas – to nieoceniona pomoc dla każdego Odkrywcy. W Atlasie znajdziesz ciekawostki, a także informacje o roślinach i zwierzętach występujących w parkach narodowych.

W trakcie wędrówek po parkach czekają Cię interesujące spotkania z osobami związanymi z ochroną przyrody. Każda z nich ma dla Ciebie ciekawe zadanie do wykonania np. nagranie śpiewu ptaków, rozwiązanie zagadki, minigry, questy, odnalezienie ukrytego gatunku na zdjęciu. Dodatkowo poznasz działalność parków narodowych i historię ochrony przyrody w Polsce. Na wytrwałych graczy czeka bonus – podczas Twojej wycieczki w realu do danego parku narodowego masz możliwość wykonania dodatkowych zdjęć w rozszerzonej rzeczywistości AR.

Zostaniesz nagrodzony odznakami i punktami, które możesz wymienić na e-pocztówki i pochwalić się nimi w swoich social mediach!

Odkrywaj Parki Narodowe i zdobywaj praktyczną wiedzę!

 

Opublikowano w news

Co roku 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Jest to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat terenów podmokłych.

Dlaczego Dzień Mokradeł obchodzimy 2 lutego?
Tego dnia przypada rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, nazywana w skrócie Konwencją Ramsarską. Traktat został przyjęty 2 lutego 1971r. i jest jedną z najstarszych, wielostronnych umów międzynarodowych, poświęconych w całości ochronie przyrody. Obecnie sygnatariuszami są 172 państwa, w tym Polska od marca 1979r. W Polsce wyznaczono 19 obszarów ramarskich. Narwiański Park Narodowy na listę obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym został wpisany w październiku 2002r.

Czym są mokradła?
Mokradła, są to obszary podmokłe, które zajmują tereny przejściowe pomiędzy ekosystemami wodnymi i lądowymi. Występują najczęściej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Do śródlądowych terenów podmokłych zaliczamy m.in. bagna, torfowiska czy tereny zalewowe. Do mokradeł nabrzeżnych należą np., solniska, lasy namorzynowe, laguny, a nawet rafy koralowe. Stawy rybne, pola ryżowe i saliny to przykłady terenów podmokłych utworzonych przez człowieka.

Dlaczego mokradła powinny zostać mokre?
W minionym stuleciu duża część mokradeł została osuszona, po to, aby można je było wykorzystać w rolnictwie. Zmieniono je w pola uprawne, łąki i pastwiska. Obecnie niezniszczone przez człowieka mokradła występują bardzo rzadko. Żyjące na nich rośliny i zwierzęta są również coraz rzadsze, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego niezwykle ważne jest aby chronić te unikalne ekosystemy, które są nieodłącznym elementem polodowcowego krajobrazu Polski.
Od 1970 roku ponad 35% mokradeł na świecie uległo degradacji i proces ten postępuje coraz szybciej. Mokradła pełnią mają duże znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie oraz dla funkcjonowania człowieka. O to kilka z nich:

  1. Magazyn węgla, azotu i innych pierwiastków – okładana materia w postaci złóż torfu i innych osadów organicznych jest magazynem ogromnych ilości węgla i azotu, przyczynie się zatem do ograniczenia efektu cieplarnianego.
  2. Chronią przed suszą i powodziami – mokradła a zwłaszcza torfowiska stanową wielką naturalną „gąbkę”, która chłonie nadmiar wody zapobiegając powodziom i oddaje ją w okresie suszy. Stanowią więc naturalny zbiornik retencyjny magazynujący wodę.
  3. Poprawiają jakość wody – pełnią rolę naturalnych filtrów trwale zatrzymujących i wyłączających z obiegu nadmierne ilości zanieczyszczeń, zarówno z opadów atmosferycznych jak i tych spływających z pół (np. pestycydy, środki ochrony roślin).
  4. Ochładzają powietrze – dzięki parowaniu, które pochłania ciepło mokradła mają istotny wpływ na mikroklimat otoczenia.
  5. Chronią bioróżnorodność – utrudniony dostęp do mokradeł powoduje, że są one ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Organizmy nie rzadko są przystosowane do życia tylko w tym określonym środowisku i w innym mogłyby nie przetrwać.

Aby nadal czerpać tego rodzaju korzyści człowiek powinien nie dopuścić do zniszczenia mokradeł. Bardzo ważne jest więc informowanie społeczeństwa o znaczeniu mokradeł dla przyrody i ludzi.

Światowy Dzień Mokradeł 2023: „Już czas na przywracanie mokradeł”
Tegoroczny temat podkreśla pilną potrzebę ochrony i rekultywacji mokradeł. Wzywa również wszystkich do podjęcia kroków w celu ożywienie i przywrócenia zdegradowanych obszarów podmokłych. Tereny podmokłe obecnie znikają trzy razy szybciej niż lasy! Odwrócenie tego trentu na duże znaczenie zarówno dla przyrody jak i człowieka.
„Nasze działania mają znaczenie. Jedno małe działanie może wywołać efekt rozchodzących się fal.” – jest to główna idea towarzysząca wizualizacji kampanii. Przedstawia ona osobę aktywnie odtwarzającą mokradła poprzez nasadzanie roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozległy wpływ nawet najmniejszych decyzji.

Więcej informacji na temat Konwencji o obszarach wodno-błotnych oraz działaniach Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej znajduje się na stronie ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.
 

Opublikowano w news